Opublikowano: 16 luty 2017, 12:03

Wybory do Bundestagu 2017 – mniej uprawnionych niż w 2013 roku

2Bundes

Według szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego prawo wyborcze będzie przysługiwać podczas wyborów do Bundestagu w dniu 24 września 61,5 miliona Niemców. To o około 400 000 mniej niż przed czterema laty.

Do uprawnionych należy około trzech milionów osób, które będzie mogło zagłosować po raz pierwszy. Ta grupa obejmuje wszystkich Niemców, którzy uzyskali pełnoletność po ostatnich wyborach. Do uczestnictwa w wyborach dopuszczone zostanie 31,7 miliona kobiet i 29,8 miliona mężczyzn.

Jeżeli chodzi o poszczególne kraje związkowe, najwięcej potencjalnych wyborców (13,1 miliona) mieszka w Nadrenii Północnej-Westfalii. Na drugim miejscu plasuje się Bawaria z 9,5 miliona wyborców. Poniżej miliona uprawnionych do głosowania zamieszkuje Bremę (500 tysięcy) oraz Kraj Saary (około 800 tysięcy).

Tylko niewielki wpływ na te liczby będą mieli Niemcy z zagranicy, nieujęci w szacunkach Federalnego Urzędu Statystycznego. W 2013 roku w wyborach uczestniczyło tylko około 67 tysięcy Niemców mieszkających poza granicami kraju.

FOTO Jürgen Matern

Autor: Łukasz Malkusz