Opublikowano: 20 kwiecień 2017, 10:28

2017 rokiem księdza Augusta Weltzla w Tworkowie

Weltzel

Zarząd DFK Tworków wspólnie z proboszczem księdzem Piotrem Tkoczem i parafią rzymskokatolicką p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie rozpoczął w niedzielę 9 kwietnia obchody uroczystości związane z 200 rocznicą urodzin wielkiego dziejopisarza Śląska i proboszcza Tworkowa w latach 1857 – 1897, księdza dr Augustina Weltzla.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Josefa Drobnego z Leverkusen i przychylności Poczty Polskiej oraz naczelnik Urzędu Pocztowego w Raciborzu od 9 kwietnia filia raciborskiej Poczty Głównej w centrum handlowym Auchan używa okolicznościowego datownika z okazji 200 rocznicy urodzin księdza. Natomiast od 10 kwietnia datownik ten jest stosowany przez okres 1 miesiąca  w okienku nr.1 Poczty Głównej w Raciborzu. Klientom udostępniana jest także dwujęzyczna broszura informacyjna o księdzu dr Augustinie Weltzlu.

Główne uroczystości jubileuszowe z udziałem władz terenowych, kościelnych i zaproszonych gości województw śląskiego i opolskiego odbędą się w Tworkowie w sobotę 10 czerwca i zakończą się festynem rodzinnym dla mieszkańców Gminy i wszystkich chętnych do odwiedzenia Tworkowa gości. Zakończenie roku księdza dr Augustina Weltzla przewidziane jest na dzień 5 listopada i powiązane zostanie z 120 rocznicą śmierci wielkiego Ślązaka , która przypada na dzień 4 listopada.

Krótko o księdzu dr Augustinie Weltzlu

Urodził się 9 kwietnia 1817 roku w Jelczu koło Oławy. W roku 1838 podjął studia Teologii Katolickiej na Uniwersytecie we Wrocławiu. W roku 1842 został wyświęcony we Wrocławiu przez Biskupa Latusska i został wikariuszem w Szczecinie. W 1857 za wstawiennictwem Hrabiego von Saurma – Jeltsch otrzymał stanowisko proboszcza w Tworkowie na dobrach rodziny Saurma – Jeltsch.

Najważniejszym dokonaniem Ks. Augustina Weltzla było napisanie monografii historycznych pięciu miast Górnego Śląska oraz następujących dzieł związanych z historią lokalną:

- Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor - 1861r.

- Geschichte der Stadt, Herrschaft und ehemaligen Festung Cosel  - 1866 r.

- Geschichte der Stadt Neustadtin Oberschlesien - 1870 r.

- Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag - 1882 r.

- Geschichte der Stadt Sohrau in Oberschlesien - 1888 r.

- Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats - 1896

- Chronik der Parochie Ostrog – 1882 r.

- Chronik der Parochie Pogrzebin – 1888 r.

- Besiedelungen des nördlich der Oppa gelegenen Landes nach Urkunden und amtlichen Aktenstücken - 1890/1891.

Drugim ważnym polem badawczym Ks. Augustina Weltzla były dzieje śląskich rodów arystokratycznych o których opracował i opublikował następujące monografie:

- Geschichte des der Geschlechts Saurma – Sauerma - 1869 r.

- Geschichte des edlen und freiherrlichen Geschlechts von Eichendorff nach Handschriften und Urkunden bearbeitet  - 1876 r.

- Geschichte des edlen ,freiherrlichen und gräflichen Geschlechts von Praschma - 1883 r.

- Geschichte der Grafen von Oppersdorff – 1872 Depositum Schloss Oberglogau.

- Das Fürstliche Cisterzienserstift Himmelwitz - 1895 r.

Dorobek twórczy ks. dra Augustina Weltzla jest ogromny, a ówczesny bibliotekarz Reichstagu Dr. Potthast nazwał go „Tacytem Górnego Śląska”.

Za napisanie historii miasta i twierdzy Koźle oraz za wcześniejsze opracowania historyczne miast Górnego Śląska Ks. Augustin Weltzel odznaczony został przez Króla Pruskiego Orderem Czerwonego Orła IV Klasy. Z kolei władze kościelne mu tytuł Radcy Duchownego. 

Weltzel długo nie uczestniczył w życiu politycznym, dlatego jego opracowania uznawane były za wzór obiektywizmu. Jednak w roku 1863 szanowany, ceniony i lubiany proboszcz został wybrany z powiatu raciborskiego na okres 3 lat do pruskiego Landtagu w Berlinie. Otrzymał wtedy aż 287 głosów na 292 możliwych. Przystąpił do katolickiej partii Centrum. W czasie pobytu na sesjach w Berlinie spędzał czasem więcej czasu w archiwach berlińskich niż w ławach poselskich.

W latach podupadającego zdrowia Ks. Augustin Weltzel dostąpił zasłużonych zaszczytów. Najpierw w roku 1889 otrzymał Doktorat Honorowy Fakultetu Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego przyznany mu „za wytrwałą działalność i wybitne rezultaty na polu dziejów śląskiego Kościoła”. Trzy lata póżniej , w maju 1892 roku, obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa. W opinii Parafian i przyjaciół takiej uroczystości Tworków nie przeżywał ani przedtem ani potem. Do Weltzla nadeszło kilkaset serdecznych życzeń od duchownych wszystkich szczebli, uczonych różnej rangi, szlachty, arystokracji, instytucji i władz. Cesarz przyznał mu Order Korony III Klasy. Autorytet księdza był tak wielki, że nawet mężowie stanu słuchali jego rad. Należeli do nich między innymi kanclerz Otto von Bismarck, Prezydent Rejencji Opolskiej Georg von Viebahn. Zmarł 4 listopada 1897 roku.

nad. Koło DFK nr 25 Tworków

Autor: Łukasz Malkusz