Opublikowano: 18 maj 2017, 08:38

Kongres FUEN 2017 – oficjalne otwarcie

DSC 0149

W Cluj-Napoce oficjalnie otwarto 62 Kongres FUEN. Od początku jednym z najważniejszych tematów jest inicjatywa Minority SafePack.

Lorant Vincze początkowo wskazał na ogólne problemy i zagadnienia ważne dla mniejszości narodowych, tłumacząc szczegóły na przykładzie mniejszości węgierskiej w Rumunii. Wspomniał przy tym także o znaczeniu FUEN dla prac nad rozwiązaniami:

FUEN to dzisiaj nie tylko zwykła organizacja pozarządowa, to organizacja, rozpoczynająca międzynarodowe inicjatywy. Minority SafePack to w tym zakresie historyczny projekt, pierwsza inicjatywa obywatelska zarejestrowana przez Komisję Europejską.

Vincze podziękował wszystkim, którzy umożliwili to osiągnięcie, mówił jednak również o przyszłych wyzwaniach, ponieważ teraz konieczne jest zebranie miliona podpisów popierających inicjatywę. Poszukiwani są przy tym partnerzy, dzięki którym ochrona praw mniejszości stanie się czymś więcej niż tylko sloganem.

Ten punkt widzenia został także potwierdzony przez przewodniczącego Demokratycznego Forum Węgrów w Rumunii Hunora Kelemena, który jest zdania, że prawa mniejszości powinny być kwestią rozstrzyganą na poziomie Unii Europejskiej. Radu Nebert z Demokratycznego Forum Niemców w Rumunii podkreślił dobrą sytuację Niemców w kraju, wskazał jednak również na to, że współpraca wszystkich mniejszości będzie wzbogaceniem całego kontynentu. Przed gośćmi wystąpili również miedzy innymi przewodniczący społeczności armańskiej w Rumunii Constantin Damov, rumuński sekretarz stanu Aledin Amet oraz węgierski sekretarz stanu Arpad Janos Potapi.

DSC 0146

List pełnomocnika rządu federalnego do spraw przesiedleńców i mniejszości narodowych Hartmuta Koschyka został odczytany przez wiceprezydent FUEN, Olgę Martens. Koschyk podkreślił w nim wagę roli FUEN:

Wsparciem dla ochrony mniejszości narodowych w Europie i języków, w których mówią ich przedstawiciele jest różnorodna praca FUEN. Do niej swój wkład wnosi również Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich w FUEN, zrzeszająca przedstawicieli 21 organizacji.

Przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Polsce na kongresie są Bernard Gaida, Piotr Hober oraz Łukasz Malkusz.

Autor: Łukasz Malkusz