Opublikowano: 19 maj 2017, 09:42

O autonomii kulturalnej i sytuacji autochtonicznych mniejszości w Europie

DSC 0201

Drugi dzień 62 Kongresu FUEN w Cluj-Napoce rozpoczął się dyskusją w tematach, mających dla mniejszości narodowych i etnicznych w Europie kluczowe znaczenie.

Pierwsze wystąpienie dnia należało do Davida Smitha z uniwersytetu w Glasgow, który przedstawił koncepcję autonomii kulturalnej i narodowej. To rozwiązanie, które opiera się na innych założeniach niż autonomia terytorialna, zostało już wprowadzone dla małych grup narodowościowych i ma dobrze się sprawdzać w Serbii oraz na Węgrzech.

Attila Korodi, poseł mniejszości węgierskiej w Rumunii, wyraził interesujący punkt widzenia, jeżeli chodzi o przyjmowanie uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie:

Rozwiązania takie jak autonomia kulturalna to narzędzia, które mają służyć konkretnym społecznościom. Dlatego też powinny zostać skrojone na miarę potrzeb tych społeczności.

Daniel Alfreider, poseł Tyrolczyków we włoskim parlamencie, przedstawił rozwiązania w autonomicznym regionie Południowego Tyrolu. Stephanie Marsal, doradca wysokiego komisarza OBWE podkreśliła między innymi, że temat autonomii jest bardzo wrażliwym zagadnieniem, ponieważ często jest postrzegany jako pierwszy krok do separatyzmu. Jej zdaniem należy doprowadzić do jasnego rozróżniania tych pojęć. Zsuzsa Csergo z uniwersytetu Queens w Kingston zaakcentowała, że ważnym składnikiem demokracji dla wszystkich mniejszości powinna być dbałość o silne instytucje mniejszościowe.

Po wymianie myśli dotyczących zagadnień związanych z autonomią, omówiono aktualną sytuację autochtonicznych mniejszości w Europie. Petra Roter, przewodnicząca Komisji Doradczej Ramowej Konwencji do spraw ochrony Mniejszości Narodowych wyliczyła szereg istotnych wyzwań, wśród nich między innymi wzrost nastrojów populistycznych i nacjonalistycznych w Europie. Rumuńska sekretarz stanu Eniko Katali Lacziko przedstawiła zagadnienie pracy z mniejszościami narodowymi z perspektywy rządowej.

Przewodniczący zarządu ZNSSK oraz AGDM Bernard Gaida wskazał na fakt, że w minionym roku sytuacja mniejszości pogorszyła się w pewnym zakresie:

Podczas kongresu FUEN we Wrocławiu przyjęliśmy rezolucję przeciwko łamaniu praw mniejszości podczas powiększenia Opola. Mimo to plany rządowe w tym względzie zostały zrealizowane – w efekcie z przyłączonych miejscowości zniknęły dwujęzyczne tablice, w opolskim Urzędzie Miasta nie można też używać języka niemieckiego jako pomocniczego. To potwierdza jak ważna jest inicjatywa Minority SafePack i rozstrzyganie zagadnień związanych z prawami mniejszości na poziomie europejskim.

Autor: Łukasz Malkusz