Opublikowano: 13 czerwiec 2017, 09:58

Zainteresowani udziałem w wyborach do Bundestagu? Teraz jest pora na wysłanie wniosku!

images

Tegoroczne wybory do Bundestagu odbędą się 24 września. Członkowie mniejszości niemieckiej w Polsce mają możliwość współdecydowania o ich wyniku. W tym celu należy jednak zadbać o znalezienie się w rejestrze wyborców.


Najprostsza jest sytuacja osób zameldowanych w Niemczech. Te automatycznie otrzymają od swoich samorządów informacje dotyczące wyborów. Pozostali Niemcy, o ile ukończyli osiemnasty rok życia, także mogą uczestniczyć w wyborach, w tym celu muszą się jednak uaktywnić i złożyć odpowiedni wniosek. Wyróżniamy dwie grupy tych osób. Pierwsza z nich to Niemcy, którzy po ukończeniu czternastego roku życia przez co najmniej trzy miesiące bez przerwy mieszkali na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Od tego pobytu nie mogło minąć więcej niż 25 lat. Kto nie spełnia tych warunków, musi udowodnić w wniosku, że jest osobiście i bezpośrednio zapoznany z uwarunkowaniami politycznymi w Niemczech, a także, że te wpływają na jego życie.


Składanie wniosków jest już możliwe! Elektroniczna wersja wniosku dostępna jest na stronie internetowej https://bundeswahlleiter.de/. Wypełniony formularz należy wydrukować i własnoręcznie podpisać.


Wniosek musi wpłynąć do gminy w Niemczech najpóźniej na 21 dni przed terminem wyborów, w tym roku datą graniczną będzie więc 1 września. Osobiście radzę jednak nie czekać aż tak długo. W razie decyzji odmownej można się od niej odwoływać, a po odrzuceniu odwołania przysługuje nam skarga. Odpowiednią dla każdego wnioskodawcy jest gmina, a którą ten czuje się najbardziej związany.


Należy użyć oficjalnego druku wniosku, nie można więc po prostu wysłać listu do gminy. Podczas poprzednich wyborów zdarzały się wnioski zbiorowe, co jest niedopuszczalne – każdy powinien wypełnić własny wniosek. Zazwyczaj gmina nie przyśle nam potwierdzenia wpłynięcia dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymamy automatycznie formularze do głosowania korespondencyjnego. W przeciwnym wypadku otrzymamy decyzję o jego odrzuceniu.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców znajdziecie Państwo również w załączniku.

Wywiad z niemiecką konsul w Opolu Sabine Haake na temat wyborów możecie Państwo przeczytać tutaj.

Odpowiedzi CDU/CSU na pytania ZNSSK znajdziecie Państwo tutaj.

Odpowiedzi Związku90/Zielonych na pytania ZNSSK znajdziecie Państwo tutaj.

Odpowiedzi FDP na pytania ZNSSK znajdziecie Państwo tutaj.

Autor: Łukasz Malkusz