Opublikowano: 25 sierpień 2017, 13:02

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie języków mniejszości czeka na podpis min. Zalewskiej

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) publikuje kolejny projekt nowego rozporządzenia określającego sposób organizacji nauczania języka mniejszości narodowych w Polsce.

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym jest podstawowym dokumentem regulującym m.in. nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w polskich szkołach i przedszkolach.

Opublikowane dokumenty stanowią kolejną wersję opublikowanego w czerwcu projektu rozporządzenia, w której tym razem częściowo uwzględniono uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych. Oprócz projektu rozporządzenia na stronie RCL, w publikowanych załącznikach znajdują się wzory wniosków o nauczanie języka mniejszości, tabelaryczne zestawienie wymiaru godzin języka mniejszości i historii i kultury dla poszczególnych klas i typów szkół oraz uzasadnienia i uwagi zgłaszane w procesie konsultacji.

Cały proces legislacyjny oraz opublikowane dokumenty można przeglądać na stronie RCL.

Projekt trafił do podpisu Ministra Edukacji Narodowej. Podpisu Minister Zalewskiej należy spodziewać się jeszcze w sierpniu. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 1 września 2017 r.

Komentarze

  • Norbert Dodano: niedziela, 27, sierpień 2017 07:37

    Mam nadzieję że nie będzie podpisane, dopóki Pani Merkel nie spełni obietnic w sprawie mniejszości polskiej w Niemczech.Porozumienie powinno być na zasadach wzajemności.