Opublikowano: 07 wrzesień 2017, 07:14

Dalsze efekty spotkania przedstawicieli MN z Angelą Merkel

Rozmowy AA

We wtorek przewodniczący zarządu ZNSSK w Polsce Bernard Gaida oraz członek zarządu Rafał Bartek wzięli udział w rozmowach w berlińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych z minister stanu Marią Böhmer (CDU) oraz pełnomocnikiem rządu federalnego do spraw wysiedlonych i mniejszości narodowych Hartmutem Koschykiem (CSU).

Omówiono dwa zakresy tematyczne, przy czym najwięcej uwagi poświęcono problemom szkół prowadzonych przez stowarzyszenia mniejszości niemieckiej. Przedstawiciele ZNSSK zrelacjonowali sytuację szkół, a o szkołach publicznych z niemieckim jako językiem mniejszości narodowej rozmawiano w kontekście materiałów lekcyjnych, delegacji nauczycieli oraz szkoleń dla nauczycieli.

Spotkanie było szczególnie ważne ze względu na kończący się okres legislacyjny i konieczność wyznaczenia wytycznych na przyszłość. Bernard Gaida ocenia jego rezultaty jako obiecujące:

Jesteśmy zadowoleni z przebiegu rozmów. Między innymi ustalono, że powstanie grupa robocza złożona z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która zajmie się podziałem kompetencji w sprawie szkół prowadzonych przez stowarzyszenia mniejszości niemieckiej.

Jednym z pomysłów, które pojawiły się w tym kontekście, było dopasowanie szkół mniejszościowych do systemu wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym celu obok tzw. „Auslandsschulen” i szkół-PASCH powinien powstać trzeci typ szkół, skierowany do innej grupy docelowej, w których prowadzone będzie co najmniej nauczanie dwujęzyczne i niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – więc także jako nośnika tożsamości. Wsparcie powinno także umożliwić zakładanie nowych szkół stowarzyszeniowych oraz ich modernizację i związane z tym prace budowlane. Bezpośrednie zapotrzebowanie na to powstało w Polsce również dzięki reformie szkolnictwa, która wymusiła dopasowanie szkół do nowych zadań.

W trakcie spotkania omówiono również rezultaty konferencji językowej Instytutu Goethego w Budapeszcie, gdzie jednym z tematów była problematyka wsparcia szkolnictwa organizacji mniejszości niemieckich.

Przedstawiono również informację, że wtorkowe spotkanie odbyło się na życzenie kanclerz Angeli Merkel. To konsekwencja rozmów szefowej rządu z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Warszawie, które odbyły się 7 lutego i w trakcie których omówiono między innymi problemy niemieckiego szkolnictwa w Polsce. Ten fakt wpisuje się również w aktualne wypowiedzi ważnych polityków niemieckich (między innymi ministra spraw wewnętrznych Thomasa de Maizière i przewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu Volkera Kaudera), którzy w minionych tygodniach podkreślali, że sprawy mniejszości niemieckich wciąż są ważne dla partii chadeckich.

Autor: Łukasz Malkusz