Opublikowano: 11 wrzesień 2017, 11:01

Milion podpisów dla mniejszości w Europie

Konferencja prasowa MSPI 1

W Opolu zainaugurowana została kampania petycyjna Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack (MSPI). Ogólnopolska akcja zbierania podpisów poparcia dla inicjatywy, której celem jest zapewnienie lepszej ochrony praw autochtonicznych mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej, jest koordynowana przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, jako członka Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN), która jest inicjatorem MSPI. Członkowie zarządu ZNSSK omówili założenia inicjatywy oraz przedstawili planowane działania, złożyli także pierwsze, symboliczne podpisy poparcia.

Inicjatywa zawiera szereg postulatów, mających zapewnić wprowadzenie wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej standardów ochrony praw autochtonicznych mniejszości narodowych i etnicznych. Prawa większości nie zostaną przy tym w żaden sposób ograniczone. Do proponowanych rozwiązań należą zalecenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony i wspierania kulturowej i językowej różnorodności Unii, dostosowanie programów pomocowych tak, aby ułatwić dostęp do nich małym językom regionalnym i mniejszościowym, utworzenie Centrum Różnorodności Językowej, utworzenie regionalnych (unijnych) środków pomocowych, podjęcie badań dotyczących wartości dodanej wnoszonej przez mniejszości do rozwoju społecznego i gospodarczego Europy, równe traktowanie mniejszości bezpaństwowych, utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego dla praw autorskich, zmiana dyrektywy w sprawie usług medialnych oraz wyznaczenie standardów dla regionalnych (państwowych) programów wsparcia.

Dotychczasowa droga inicjatywy nie była łatwa. Jej zarejestrowanie na wniosek FUEN zostało w 2013 roku odrzucone przez Komisję Europejską, a na drodze zaskarżenia tej decyzji stało się możliwe po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kwietniu 2017 roku. Następnym krokiem jest zebranie 1 000 000 podpisów obywateli co najmniej siedmiu krajów Unii Europejskiej, co doprowadzi do sytuacji, w której Komisja będzie zobligowana do zajęcia się inicjatywą.

Celem ogólnopolskiej kampanii petycyjnej jest zebranie co najmniej 50 000 podpisów w skali kraju, co będzie istotnym wkładem w powodzenie akcji w skali ogólnoeuropejskiej. Ciężar akcji spocznie na strukturach mniejszości niemieckiej, jednak jej koordynatorom zależy na uzyskaniu jak najszerszego poparcia dla inicjatywy. W tym celu do współpracy zostały już zaproszone organizacje pozostałych mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, członkowie zarządu ZNSSK w Polsce zwracają się z prośbą o poparcie także do wszystkich osób, którym bliska jest ochrona autochtonicznych europejskich mniejszości, przez wieki budujących tożsamość kontynentu i wzbogacających go językowo, kulturalnie i gospodarczo.

Z pełnym tekstem inicjatywy możecie się Państwo zapoznać między innymi na stronie internetowej inicjatywy (www.minority-safepack.eu) oraz na portalu Niemców w Polsce (www.vdg.pl), jest także możliwość jego otrzymania w wersji elektronicznej. W celu otrzymania tekstu inicjatywy, formularzy deklaracji poparcia oraz dodatkowych informacji można skontaktować się z biurem ZNSSK w Polsce pod numerem telefonu +48 77 454 78 78 wew. 111, mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Autor: Łukasz Malkusz