Opublikowano: 30 styczeń 2018, 12:04

Polsko-niemiecki koncert noworoczny w Filharmonii Opolskiej

W minioną sobotę, 27 stycznia br. odbył się w Filharmonii Opolskiej tradycyjny koncert noworoczny, na który zaprosili konsul Niemiec Sabine Haake oraz marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Licząca około stu osób wspólna orkiestra symfoniczna Willigis Gymnasium w Moguncji i Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu zagrała m.in. utwory Straussa, Czajkowskiego, Kilara i Szostakowicza a także muzykę filmową. Zanim zabrzmiała muzyka, pani konsul Haake oraz marszałek Buła wygłosili przemówienia.

Przemówienie pani konsul Sabine Haake:

Szanowni Państwo!
Witam Serdecznie!

Mam ogromny zaszczyt przywitać Państwa na naszym 12 koncercie noworocznym. Już po raz czwarty stoję przed Państwem na scenie w momencie poprzedzającym koncert i cieszę się, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, mimo że spoglądając w przyszłość w noworocznej zadumie, nie wybraliśmy żadnej szczególnej okazji do oficjalnego świętowania.

Patrząc wstecz, rozpoczęliśmy rok 2016 między innymi 25-leciem podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i srebrnym jubileuszem założenia struktur Mniejszości Niemieckiej. W 2017 roku świętowaliśmy 25-lecie istnienia Konsulatu RFN w Opolu, 500-lecie reformacji i 800-lecie założenia miasta Opola. Co przyniesie nam nowy rok?

Co przyniesie nam nowy rok? Rok 2018 jest dla Rzeczpospolitej Polskiej, państwa goszczącego nasz konsulat i partnera dzisiejszego koncertu, setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach życia pod zaborami dokonanymi przez Prusy, Austro-Węgry i Rosję. W 2018 roku spoglądamy 100 lat wstecz na zakończenie pierwszej wojny światowej. Wojny, która przez pochłonięcie ogromnej liczby ludzkich istnień miała być wojną, kończącą wszystkie wojny. Jednak szansa ustanowienia trwałego pokoju - w Europie i na świecie - została zaprzepaszczona.

Dwie dekady później w dniu agresji Niemiec na Polskę rozpoczął się kolejny ogromny konflikt z jeszcze gorszymi skutkami, większą liczbą ofiar i niewyobrażalnymi przestępstwami.

W 1993 roku szwajcarski historyk i dyplomata Paul Widmer sformułował następującą tezę: Europa, co prawda z bólem, uporała się ze skutkami II wojny światowej, ale w dalszym ciągu męczy się ze skutkami I wojny światowej.

W dniu dzisiejszym u progu nowego roku stawiamy sobie pytanie, czy uda się nadać myśli o zakończeniu I wojny światowej - może odnowioną - europejską perspektywę. Po upamiętnieniu ofiar strasznej wojny i przypomnieniu jej skutków powinniśmy, patrząc w przyszłość, docenić znaczenie pokoju dla Europy i świata, docenić idee uniwersalnego prawa narodów i praworządnej demokracji oraz powinniśmy się w te idee angażować.

W pojedynkę nic nie zdziałamy - tylko razem z naszymi europejskimi partnerami na wschodzie i zachodzie możliwy jest sukces. W dialogu prowadzącym do spokojnej, zjednoczonej i silnej Europy potrzebny jest właśnie głos Polski z jej szczególnym historycznym doświadczeniem.

W tym duchu partnerstwa i przyjaźni cenię sobie bardzo fakt, iż dzisiejszy koncert ponownie odbywa się pod wspólnym patronatem Konsulatu Niemiec z Marszałkiem Województwa Opolskiego, panem Andrzejem Bułą.
Dziś wieczorem pragnę - również w imieniu mojego współgospodarza - serdecznie powitać grono gości honorowych:
- pana posła Ryszarda Gallę,
- pana posła Ryszarda Wilczyńskiego,
- Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka,
- przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego pana Norberta Krajczego oraz przewodniczącego Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych Sejmiku pana Norberta Rascha
Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli duchowieństwa:
- pełnomocnika Biskupa Opolskiego ds. duszpasterstwa Mniejszości Niemieckiej księdza Piotra Tarlinskiego,
- reprezentanta kościoła ewangelicko augsburskiego pastora Wojciecha Prackiego.
Serdecznie powitać pragnę również:
- Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce pana Bernarda Gaidę,
- Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Rafała Bartka i jego zastępczynię panią Zuzannę Donath-Kasiurę
Witam przewodniczących i członków organizacji Mniejszości Niemieckiej z Opolszczyzny, Śląska, Dolnego Śląska i Województwa Lubuskiego.
Witam przewodniczącego klubu starostów i wójtów w Województwie Opolskim pana Józefa Swaczynę.
Witam przedstawicieli firm niemieckich w regionie jak i prezesa Fundacji Rozwoju Śląska pana Arnolda Czecha.
Witam przedstawicieli instytucji kształcenia w regionie w szczególności Rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa oraz Wicedyrektor Szkoły Muzycznej w Opolu panią dr Katarzynę Kaczmarczyk.
Witam przedstawicieli jednostek kulturalnych w regionie.
Szczególnie serdecznie chciałam powitać panią Sarah Moessle, panią Maraeike Spiess jak również panią Urszulę Dillenburger-Brendt z gimnazjum św. Franciszka w Nonnenwert jak i ich przyjaciół z Opola – panią Zofię Godlewską z Liceum Nr. 1 oraz Krzysztofa Kowalskiego z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, inicjatora projektu jak również wszystkich pozostałych gości, którzy zawitali do nas dziś wieczorem.

Szanowni goście,
Niemcy i Polska to dzisiaj partnerzy i przyjaciele. Po niekończących się cierpieniach wyrządzonych Polakom przez Niemców w czasie II wojny światowej powyższe stwierdzenie wydaje się graniczyć z cudem. Nad cudem pojednania, którego ogromna liczba nacji nam zazdrości, pracowało wiele ludzi.

Ten skarb - nigdy nie za dużo, aby to podkreślić - wymaga ciągłej pielęgnacji i uwagi z obu stron. Gospodarka i społeczeństwo obywatelskie stanowią dwa filary stosunków polsko-niemieckich.

Stając naprzeciw globalnym wyzwaniom mamy wspólną szansę współtworzenia przyszłości z naszej perspektywy. Niemcy i Polska trwają w bliskim dialogu dotyczącym przyszłości, który nie zawsze jest łatwy. Jednakże to, co nas łączy, jest silniejsze od tego, co nas dzieli.

Przekonuję się o tym codziennie w mojej pracy od 3,5 roku: zapowiedziana w traktacie o dobrym sąsiedztwie współpraca polsko-niemiecka na poziomie społeczeństwa obywatelskiego jest solidną podstawą naszych relacji.

Tysiące niemiecko-polskich inicjatyw partnerskich o charakterze prywatnym i instytucjonalnym stanowią fundament pogłębiających się kontaktów, a my, pomimo występujących sprzeciwów, musimy się ich trzymać i dalej nad nimi pracować.

Wszystkim, którzy od ponad 25 lat lub dopiero od niedawna aktywnie się do tego przyczyniają, składam z tego miejsca gorące podziękowania. Dziękuję licznym działaczom z Mniejszości Niemieckiej, którzy w ramach najróżniejszego rodzaju przedsięwzięć docierają do najmniejszych gmin, wspierają szkoły i gromadzą ludzi w miłej atmosferze. Tak ogromny wkład w pokojowe i przyjazne współistnienie należy nieustannie chwalić i podkreślać. Wielu działaczy angażuje się poza swoimi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, oddając ogromną część swojego życia ludziom z ich otoczenia. Serdecznie Państwu za to dziękuję.

Dziękuję również tym wszystkim z większości polskiej, którzy wspierają i odwiedzają projekty Mniejszości i ze swojej strony działają, byśmy dalej mogli ściśle wspólnie żyć w pokoju i wzajemnym respekcie.

Wspomnę teraz drugi filar polsko-niemieckich stosunków: gospodarka. Przez ponad graniczną wymianę umożliwia ona ludziom kontakt i powstawanie w regionie wartościowych i coraz wyżej kwalifikowanych, a przez to lepiej płatnych, miejsc pracy, co z kolei przynosi wiele dobrego regionowi, jako całości i przede wszystkim jego poszczególnym mieszkańcom.

Zważywszy na fakt, iż w regionie żyje bardzo dużo osób niemieckojęzycznych, inwestorom z Niemiec łatwiej jest wybrać tę lokalizację. W tym miejscu należy wspomnieć długoletni wkład organizacji mniejszości niemieckiej, które przez liczne projekty pozaszkolne, ale również poprzez wpieranie szkół np. za pośrednictwem konkursów czy lekcji języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży, pomagają w atrakcyjnej organizacji zajęć i podtrzymywaniu zainteresowania niemieckością.

Dzięki istnieniu Mniejszości Niemieckiej, samorządom oddaje się do dyspozycji dofinansowania na rzecz wspierania pracy z językiem w szkołach, co daje tym szkołom oczywistą przewagę. O tych argumentach się czasami zapomina, gdy mówi się o korzyściach płynących z lokalizacji regionu, jednak również za takimi argumentami kryją się ludzie, którzy aktywnie angażują się w takie projekty.

Moje podziękowania płyną właśnie w kierunku tych ludzi, a oprócz nich również w kierunku państwa polskiego, lokalnych samorządów oraz instytucji i organizacji wszelkiego rodzaju, które wspierają takie przedsięwzięcia finansując działania, organizując spotkania czy wspierając idee.

Szanowni goście,
jak od wielu lat, chcemy Państwu dzisiejszego wieczora naszym koncertem wskazać na przykład istnienia wielu ludzi i instytucji, którzy podobnie jak mniejszość niemiecka, pracują u podstaw polsko-niemieckich stosunków, u bazy. A konkretnie dzisiaj na przykładzie partnerstwa kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu i województwa Opolskiego.

Uczennice i uczniowie Orkiestry Symfonicznej Willigis Gymnasium Mainz oraz Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu spotykają się już od wielu lat w ramach tego partnerstwa i zdążyli wciągnąć w swoją pracę również orkiestry młodzieżowe z Bonn i Poczdamu.

To wszystko są ważne inicjatywy, wspierane przez polską i niemiecką stronę na czele z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, mające na celu pielęgnację ponad granicznej pracy młodzieży. Pracy, która ma służyć pokazaniu dorastającej generacji zarówno państwo sąsiadujące jak i ich mieszkańców, pracy do walki z uprzedzeniami i budowania wzajemnego zrozumienia i przyjaźni.

Jako konsulat będziemy w dalszym ciągu z całych sił uczestniczyć w pracy na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego, we współpracy gospodarczej, naukowej, wspieraniu i propagowaniu języka niemieckiego, jako korzyści płynącej z lokalizacji tego regionu i dostępności do kultury państwa sąsiadującego.

Nigdy nie daliśmy się zbić z tropu w pracy jako dom zbliżenia i pojednania i będziemy w dalszym ciągu jako taki dom trwać w tak ważnym zadaniu naszych dwóch krajów dla wspierania stosunków międzyludzkich i serdecznego życia ludzi w naszym regionie.

Z niepokojem obserwujemy utrzymujący się od dwóch lat rozwój sytuacji, który grozi zniszczeniem tych osiągnięć. Język nienawiści i wrogość, często anonimowe, propagowane w mediach społecznościowych budzą obawy, że tak długo budowany i ważny dla wszystkich mieszkańców klimat przyjaznego i równouprawnionego życia może zostać po prostu utracony. Nie możemy do tego dopuścić.

Chciałabym z tego miejsca do wszystkich z całego serca zaapelować: nie odpuszczajcie w swoich staraniach. Stwórzcie sobie Państwo własny obraz sytuacji i spotkajcie się z ludźmi z sąsiedniego Państwa, porozmawiajcie, a dopiero później proszę wyróbcie sobie Państwo swoje własne zdanie. W dalszym ciągu są osoby, które nadal angażują się w wielkie i nieustające dzieło pojednania, którego duchem chcemy w przyszłości żyć, a nie oddziaływać na siebie antagonistycznie.

Szanowni Państwo, nie poddajemy się, niemiecki konsulat pozostanie u Państwa boku, gdyż polityka zagraniczna to ciągłe starania!

Po tych mam nadzieję zachęcających słowach, życzę Państwu fantastycznego koncertu w wykonaniu uczennic i uczniów Orkiestry Symfonicznej Willigis Gymnasium Mainz oraz Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu z ich dyrygentami panią Doris Juttner-Endres, panem Thomasem Grasse i panem Hubertem Prochotą!

Po koncercie zapraszam wszystkich zaproszonych gości na przyjęcie z możliwością uczynienia tego, co dyplomacji najbardziej leży na sercu: życzliwego, wspólnego porozmawiania. Chcemy Państwa zaprosić do wzniesienia toastu na, miejmy nadzieję, szczęśliwy 2018 rok.

Podobno zdjęcia wyrażają więcej niż 1000 słów - dlatego zapraszam Państwa do foyer filharmonii, gdzie mogą Państwo podziwiać fotografie niemieckich studentów z Gimnazjum w Nonnenwerth, które powstały w ramach wspólnych warsztatów pomiędzy gimnazjum z Nonnenwerth i Liceum Nr 1 w samym Opolu ale również otoczeniu. Dwoje studentów Sarah Moessle i Mareike Spies jak również ich nauczycielka pani Ursula Dillenburger Brendt chętnie oprowadzą Państwa po wystawie. Jest to kolejny wkład w porozumienie państw sąsiadujących za pośrednictwem artystycznej wymiany.

Bardzo dziękuję