Log in

Brązowy Krzyż Zasługi nadany Dorocie Stempowskiej

Dorota Stempowska, Przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu została dziś tj. 7 czerwca uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasług.

Brązowy Krzyż Zasług jest odznaczeniem nadawanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pani Dorota Stempowska, otrzymała go z rąk wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Odznaczenie to jest dowodem uznania za jej wieloletnią działalność na rzecz zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych.

Ostatnio zmieniany piątek, 15 czerwiec 2018 15:37