Log in
Anna Hermasz

Anna Hermasz

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja prasowa poświęcona oświadczeniu ZNSSK w Polsce w sprawie problemu nauczania języka niemieckiego w klasach VII i VIII szkół podstawowych jako języka mniejszości i języka obcego

W dniu dzisiejszym (21.03.2019r.) Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zorganizował konferencję prasową poświęconą oświadczeniu ZNSSK w Polsce w sprawie problemu nauczania języka niemieckiego w klasach VII i VIII szkół podstawowych związanego z ubiegłoroczną opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej zakazującą jednoczesnego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i języka obcego, które wczoraj (20.03.2019r.) zostało wręczone na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości narodowych i Etnicznych w Warszawie Wiceministrowi MEN Panu Maciejowi Kopciowi.

W konferencji prasowej brali udział przewodniczący VdG Pan Bernard Gaida, poseł na Sejm RP Pan Ryszard Galla, przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim Pan Rafał Bartek oraz osoba kontaktowa Związku ds. oświaty Pan Hubert Kołodziej, natomiast w roli prowadzącego redaktor naczelny tygodnika „Wochenblatt.pl” Pan Rudolf Urban.

Zapraszamy do odsłuchania dzisiejszej konferencji prasowej a także do zapoznania się z oświadczeniem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w sprawie prób zmiany przez MEN organizacji nauki języka niemieckiego od klasy VII w szkołach z nauczaniem języka mniejszości.

 

 

LXVI posiedzenie KWMNiE w Warszawie

W środę 20 marca 2019 roku na początku LXVI posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, przewodniczący ZNSSK Bernard Gaida i przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim Rafał Bartek przekazali Wiceministrowi MEN Panu Maciejowi Kopciowi  „Oświadczenie ZNSSK w Polsce w sprawie prób zmiany przez MEN organizacji nauki języka niemieckiego od klasy VII w szkołach z nauczaniem języka mniejszości” uzgodnionego na posiedzeniu Zarządu Związku z dnia 9.03.2019. 

IMG 20190320 WA0003

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiany jest szereg informacji dotyczących zasad udzielania dotacji przez MSWiA, zaangażowania środków z budżetu państwa na działania służące zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych a także stanu zachowania dziedzictwa kulturowego mniejszości . Wystąpienia te przedstawiają przedstawiciele odpowiednich ministerstw (MSWiA, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Ministerstwo Finansów, wskazało na możliwość pozyskiwania przez organizacje mniejszości także środków europejskich pozostających w dyspozycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W tym kontekście Pan Rafał Bartek zwrócił uwagę, na to, że w przeciwieństwie do niektórych innych krajów, nie jest nam znany fundusz europejski w Polsce dedykowany dla mniejszości narodowych. W ślad za tym na kolejnym posiedzeniu KWMNiE będą zaproszeni przedstawiciele w/w ministerstwa. Ponadto omawiany będzie harmonogram prac i posiedzeń komisji.

IMG 20190320 WA0005

Schlesien Journal 12.03.2019

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim po raz drugi organizuje projekt pt."Opolskie bez tajemnic", tym razem projekt odbywa się w powiatach oleskim, kluczborskim i namysłowskim. Adelheid Sklepinski ma wielkie zasługi w tworzeniu organizacji mniejszości niemieckiej w Zabrzu. Do 2015 roku pełniła funkcje przewodniczącej powiatowego DFK i aktywnie działa na rzecz kultury.

  • Dział: Video

Tom V "Studiów Politologicznych"

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dziękuje przewodniczącemu ZNSSK, Bernardowi Gaidzie za współpracę, dzięki której mógł powstać V tom Studiów Politologicznych Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka-historia-nauka. Tom został wydany pod redakcją Editor-in Chief Arkadiusz Żukowski w Olsztynie 2018 roku. Na tom V „Studiów Politologicznych” składają się głównie teksty, których autorzy starali się podsumować relacje polsko-niemieckie, m.in. w obszarach polityki, historii i nauki.

Tom V podobnie jak poprzedni IV poświęcony został jubileuszowi Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, tym razem jest to 25 rocznica podpisania Traktatu. Niniejszy tom jest pokłosiem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w Olsztynie w dniach 19-21 czerwca 2016 roku. W odróżnieniu od poprzedniej konferencji i poprzedniego tomu „Studiów Politologicznych”, znacznie poszerzona została perspektywa obejmująca głównie kwestie mniejszości niemieckiej w skali kraju oraz kwestie społeczności polskiej w Niemczech.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Subskrybuj to źródło RSS