Log in

„Jugendbox” Forma kreatywnego spędzania czasu wolnego dla młodzieży Mniejszości Niemieckiej

„Jugendbox” jest projektem dla młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce, który świętował swój debiut w roku 2015 czterema spektaklami teatralnym i do dzisiaj uznawany jest zarówno przez uczestników jak i publiczność jako szczególnie trafiony i odnoszący sukcesy.

Rosnąca każdego roku liczba grup młodzieżowych pokazuje najlepiej, iż powyższe przedsięwzięcie odpowiada potrzebom młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Celem projektu „Jugendbox” jest stworzenie młodzieżowych grup teatralnych Mniejszości Niemieckiej w wieku od 12 do 17 lat z województwa opolskiego i śląskiego, które podczas regularnych spotkań warsztatowych przygotowują przedstawienie w języku niemieckim. Projekt obejmuje 80 godzin lekcyjnych. Produktem końcowym jest wypracowana samodzielnie przez młodzież sztuka (dramat, komedia, kabaret, musical, performance). Prapremiery powyższych sztuk wystawiane są przed finałem w domach spotkań poszczególnych Kół Terenowych Mniejszości Niemieckiej. Podczas finałowego festiwalu teatralnego najlepsze grupy stają do konkursu, którego zwycięzcy wybierani są przez komisję. Językiem komunikacyjnym oraz prezentacyjnym jest język niemiecki.

Punkt ciężkości pracy młodzieży nie leży tylko w zaangażowaniu w tworzenie sztuki i jej przedstawienia, lecz stanowi możliwość zanurzenia się w rzemiosło sztuki scenicznej z wszystkimi jej obliczami: to znaczy pracy nad sztuką (ewentualna adaptacja idei/tematyki istniejącej już sztuki albo napisanie własnego tekstu), pracy dramaturgicznej, sztuki aktorskiej, scenografii, ewentualnie technicznych umiejętności scenicznych, kostiumów, stworzenie plakatu, reklamy jak również medialnej prezencji (na przykład poszerzenia umiejętności językowych uczestników).

Praca w grupach teatralnych prowadzona jest wedle narzuconego curriculum z uwzględnieniem jednak własnego tempa pracy grupy. Produkt końcowy zawiera następujące kryteria:

 • scenariusz
 • przedstawienie teatralne we własnym DFK
 • scenografia i kostiumy
 • reklama sztuki:
 1. Plakat (do rozwieszenia w lokalnych DFK); lub krótki spot reklamowy
 2. Zaproszenia, które zostaną rozdane lub rozesłane do poszczególnych członków DFK (np. drogą mailową)

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce.

foto3

„Jugendbox 2017”

W projekcie „Jugendbox” wzięła udział w roku 2017 grupa 123 młodocianych w wieku od 12 do 17 lat działających przy dziesięciu następujących Kołach Terenowych Mniejszości Niemieckiej (DFK): DFK Sławice, DFK Walce, DFK Bytom, DFK Głogówek Winiary, DFK Gogolin, DFK Toszek, DFK Zdzieszowice, DFK Gliwice Ostropa, DFK Głogówek Oracze, DFK Śmicz.

Tegoroczna edycja „Jugendbox” rozpoczęła się spotkaniem wprowadzającym 13.05.2017, podczas którego omówione zostały szczegóły projektu oraz przedstawiono prowadzącym grupy curriculum. W ramach powyższego zebrania przeprowadzono pod przewodnictwem aktorki pani Marty Klubowicz oraz reżysera i dramaturga pana Freda Apke warsztaty teatralne, w ramach których prowadzącym grupy teatralne przedstawiono najważniejsze elementy scenicznej prezentacji. Powyższe działania miały na celu wyrównanie poziomu wystąpień młodzieży.

Realizacja projektu przebiegała we wszystkich 10 Kołach Terenowych pomiędzy 15 maja 2017, a 13 listopada 2017, wedle zaproponowanego w curiculum pięcio-blokowego planu. Na początku był czas na integrację, stworzenie grupy, wybór tematyki, opracowanie scenariusza, następnie pracowano nad językiem oraz sposobem wyrażania się, przy czym przeprowadzano już pierwsze próby.  Podczas trzeciego bloku, oprócz prób powstały materiały reklamowe do sztuki teatralnej, której wyniki można było podziwiać we foyer Domu Kultury w Głogówku podczas festiwalu teatralnego. Ostatni blok projektu „Jugendbox” był prapremierą sztuki we własnych kręgach DFK, która reklamowana była przygotowanymi przez młodych materiałami. Podczas prapremier powstały również nagrania sztuk teatralnych, które wysłane zostały do organizatora projektu. Powyższe nagrania w formie DVD zostały przekazane na 7 dni przed festiwalem teatralnym koordynatorowi projektu.  21.11.2017 wewnętrzne jury w składzie Karoline Osietzki – teatrolog, Marcin Jaksik – Przewodniczący Mniejszości Niemieckiej dla powiatu Bytom w Województwie Śląskim oraz Sebastian Gerstenberg – zastępca Prezesa Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, nauczyciel j. niemieckiego oraz koordynator projektu „Jugendbox” zadecydowało o uczestnictwie następujących 6 sztuk podczas finału zorganizowanego w formie konkursu 25.11.2017 w Domu Kultury w Głogówku:

 1. DFK Głogówek Winiary
 2. DFK Głogówek Oracze
 3. DFK Śmicz
 4. DFK Toszek
 5. DFK Walce
 6. DFK Zdzieszowice

Projekt zakończył się wedle planu festiwalem teatralnym, w którym wzięło udział sześć najlepszych sztuk teatralnych prezentowanych przed szeroką publicznością. Festiwal teatralny miał formę konkursu. Profesjonalne jury w składzie: Marta Klubowicz – polska aktorka filmowa i telewizyjna, Aleksandra Stryj – filolog germanistyki, autorka polskich i niemieckich tekstów piosenek, współpracująca z Teatrem Nowym w Zabrzu oraz Karolina Osietzki – teatrolog i Menadżer Kultury IFA przy Niemieckim Towarzystwie Oświatowym, wyróżniło najlepsze przedstawienia. Na podium stanęły:

1 miejsce – DFK Głogówek Winiary z „Alt-älter-am jüngsten” / „Stary-starszy-najmłodszy”

2 miejsce – DFK Zdzieszowice z „Der kleine Prinz” / „Mały książę”

3 miejsce – DFK Glogówek Oracze z „Im Rausch des Lebens” / „Na rauszu życia”

Jury przyznało dodatkowo dwa wyróżnienia dla najlepszych aktorów edycji Jugendbox 2017. Byli to Karolina Dzierza z grupy teatralnej Głogówek Winiary za rolę dziadka imieniem Hans oraz Aleksander Gawlica z grupy teatralnej Walce za rolę złej macochy w „Aschenputtekmix”.

Powyższemu wydarzeniu towarzyszyły media (prasa, telewizja), czego następstwem była olbrzymia wartość dodana w rozpowszechnianiu idei projektu, artykuły w lokalnej prasie, programy w telewizyjnych rozgłośniach, które przez wszystkich zaangażowanych zostały przyjęte jako wielkie wyróżnienie. Pod poniższymi linkami można znaleźć sprawozdania na temat „Jugendbox 2017”:

MGOK Głogówek

DFK Schlesien

Nto

Polen diplo

Wochenblatt

Sebastian Gerstenberg

Koordynator projektu „Jugendbox”

Media

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 kwiecień 2018 09:24