Log in

Nienawiść jest łatwa

Słowa „nienawiść” i „pogarda” po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odmieniane są przez wszystkie przypadki. Czynią to też wszyscy od lewa do prawa. Do tego stopnia, że powstaje wątpliwość nie tylko o skuteczność, ale też o szczerość deklaracji potępiających propagowanie nienawiści. Osobiście mam pewność, że ogromna część wypowiadających się czyni to koniunkturalnie i wyraźnie abstrahując od osobistego rachunku sumienia. Zgadzam się z tymi, którzy głównego sprawcę widzą po tej stronie sceny politycznej, którą niezbyt słusznie określa się prawicą. Również moim zdaniem słowa o. Ludwika Wiśniewskiego, że „człowiek posługujący się językiem nienawiści, człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie, nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju”, miały konkretnego adresata.

  • Dział: Blogi

Łambinowice/Lamsdorf i…

Za sobą mamy święta Bożego Narodzenia i Trzech Króli, a właściwie święto Objawienia Pańskiego i od poniedziałku wchodzimy w „szarość” roku 2019.

  • Dział: Blogi

Święta Bożego Narodzenia z Bonhoefferem

Za przyczyną zaproszenia parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu na krótko przed świętami Bożego Narodzenia przypomniałem sobie o wierszu Bonhoeffera pt. „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony”. Ta ewangelicka niemiecka parafia wstawiła w swoim kościele cztery witraże poświęcone czterem męczennikom XX wieku: Dietrichowi Bonhoefferowi, Edith Stein, Maksymilianowi Kolbemu i Juliuszowi Bursche. Dwojgu katolickim i dwu ewangelickim chrześcijanom, dwu Polakom i dwojgu Niemcom.

  • Dział: Blogi

Polsko–Niemiecki „Okrągły Stół” na początku 2019 roku?

W czwartek, tj. 13.12.2018r. w Berlinie odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza ze swoim niemieckim odpowiednikiem, Heiko Maasem. Na spotkaniu poruszono między innymi takie tematy jak: przywrócenie Polsko-Niemieckiego „Okrągłego Stołu”, polityka historyczna czy Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Po raz pierwszy rozmowy „okrągłego stołu” odbyły się w 2010 roku z powodu „dokonania przeglądu obecnego stanu realizacji postanowień Polsko- Niemieckiego Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991r. (Dokument znajdą Państwo tutaj) oraz wypracowanie działań dotyczących realizacji ustalonych w Traktacie równych spraw dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Republice Federalnej Niemiec oraz mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej w Polsce”. Ich finalizacją było podpisanie przez obie strony w czerwcu 2011r. „Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu”.

W skład grup roboczych „Okrągłego stołu” wchodzą: przedstawiciele rządu niemieckiego oraz polskiego, przedstawiciele mniejszości niemieckiej i Polonii oraz eksperci i naukowcy. Spotkania te odbywają się naprzemiennie w Berlinie i w Warszawie zaś terminy kolejnych spotkań zostają wyznaczone  przez przewodniczących grup.

Na konferencji po zakończeniu rozmów Czaputowicz mówił m.in. o wkładzie, jaki wnosi mniejszość niemiecka w Polsce oraz Polonia w Niemczech, do relacji między sąsiadami. „Umówiliśmy się, i to jest ważna decyzja, że już na początku roku w Warszawie odbędzie się spotkanie w formacie okrągłego stołu, które przedyskutuje relacje dotyczące właśnie naszych wzajemnych środowisk” – poinformował Czaputowicz. Dodaje, że jednym z tematów planowanego na początku 2019r. spotkania okrągłego stołu może być wsparcie działającej na rzecz zbliżenia narodów polskiego i niemieckiego Fundacja "Krzyżowa".

Podczas rozmów szefów MSZ Polski i Niemiec nie mogło też zabraknąć rozmów dotyczących 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które będą okazją do wspólnych obchodów.

Także to wydarzenie jak mówi Maas, powinno być okazją dla młodzieży z obu krajów do pogłębienia posiadanej wiedzy oraz do zapoznania się z punktem widzenia drugiej strony. Dodając, że podczas rozmów poruszyli także temat projektu „Młodzież pamięta”.

O prawdopodobnym styczniowym spotkaniu z polskimi partnerami poinformował nas także podczas swojej wizyty w siedzibie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Opolu Prof. Dr. Bernd Fabritius, pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców.

Jest to już kolejna w ostatnich latach propozycja wznowienia Okrągłego Stołu. W związku z tym podchodzę do tej widomości z pewna rezerwą. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że w zasadzie nie chodzi o samo spotkanie w formie Okrągłego Stołu a bardziej co będzie jego zawartością i jaka będzie gotowość do realizacji jego ustaleń. Niestety z punktu widzenia mniejszości niemieckiej tą gotowość do tej pory przychodzi mi ocenić bardzo sceptycznie. – mówi Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Więcej informacji na pozostałe tematy rozmów znajdą Państwo na: TVN24.pl, DW.com oraz niezalezna.pl

Wybory w CDU

Od momentu, gdy kanclerz Angela Merkel ogłosiła, że nie będzie już kandydować na stanowisko przewodniczącej CDU oraz że obecna kadencja kanclerska jest jej ostatnią, Niemcy zastanawiają się nad jej następcą. Chyba jednak nigdy wybory wewnątrzpartyjne nie odbywały się w tak ogólnoniemieckiej perspektywie. W tle stoi bowiem pytanie: jaki kurs potrzebny jest dzisiaj partii i kto może go zapewnić, ale także czy wobec nowych wyborów w partii możliwe będzie doprowadzenie do końca kadencji rządu federalnego pod wodzą Angeli Merkel.

  • Dział: Blogi

27 Posiedzenie Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w Berlinie

W poniedziałek tj. 5.11.2018 o godzinie 15.00 rozpoczyna się 27. Posiedzenie Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) które potrwa do czwartku 8 listopada. Przemówienie powitalne wygłosi dr Bernd Fabritius, Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych oraz p. Bernard Gaida, rzecznik AGDM.

Celem nie jest struktura

Każdy z drukowanych w tym miejscu felietonów od wielu już lat powstaje w określonej sytuacji. Ten piszę w poniedziałek po wyborach komunalnych, w których dobre i złe wiadomości się dzisiaj nadal mieszają na tyle, że nie chcę się dziś silić na ich analizę. Może jedynie pozwolę sobie na jedno zdanie radości i krótki komentarz.

Okazało się, że Polska nadal jest dwubiegunowa, czyli zachód i północ wybiera orientację proeuropejską, a wschód (uzupełniony o wschodni Górny Śląsk oraz Śląsk Dolny) wybiera przeciwnie, opowiadając się za sporami na zewnątrz i kwestionowaniem zasad demokratycznych wewnątrz. Wśród województw śląskich opolska część Górnego Śląska i Zielona Góra stały się szlachetnym wyjątkiem. To dobra wiadomość.

Gorszą jest to, że prawdopodobnie z powodu tego coraz głębszego podziału ideologicznego Polaków tracą ugrupowania regionalne, które nie uczestniczą w tym wyniszczającym kraj sporze partii postsolidarnościowych, a przez to pozostają poza wyborem tych wyborców, którzy mają potrzebę określenia się w tym ogólnopolskim sporze. Traci na tym także mniejszość niemiecka, ale i tak mniej niż w województwie śląskim, gdzie śląskie ugrupowania regionalne nie zdobyły ani jednego mandatu sejmikowego.

Na dokładniejsze analizy przyjdzie jeszcze czas, a tymczasem warto sobie uzmysłowić, że obok nas dokonują się siłą ludzkiej woli i Boskiej pomocy rzeczy niezwykłe. Wszyscy wiemy, że teren byłego NRD jest w skali światowej obszarem największego zagęszczenia ateistów, a prócz tego jest tradycyjnie regionem z korzeniami jednoznacznie protestanckimi. Tymczasem w niedzielę w drodze do Berlina odwiedziłem w Neuzelle koło Eisenhüttenstadt nowy klasztor cystersów. We wrześniu dawno już nieczynny klasztor zasiedlili mnisi cysterscy z opactwa Heiligenkreuz w Austrii i nastawieni są na pracę misyjną. W niedzielę wziąłem udział w modlitwie wieczornej z chorałami gregoriańskimi, w której uczestniczyło czterech wiernych, podczas gdy restauracja obok była pełna.

I w tej rzeczywistości krótka rozmowa z przeorem tej siedmioosobowej wspólnoty zakonnej. Na moją uwagę, że ciężko im tutaj zaczynać pośród niemal pustyni w obszarze wiary, odpowiedział, że jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do struktur. A bez struktur wiele rzeczy staje się łatwiejszych i głębszych, nawet jeśli nigdy nie stają się masowe. Ta myśl zaprząta mnie swoją prostotą i zawierzeniem w prawdziwy sens ich działań. Celem nie mogą być struktury, celem i naszych działań zawsze musi być człowiek i jego tożsamość. To, co wewnętrzne, a nie to, co na zewnątrz. Ta myśl niech będzie dziś puentą tego felietonu.

Bernard Gaida

  • Dział: Blogi
Subskrybuj to źródło RSS