Log in

Grzech zaniedbania i pychy

Wczoraj stałem się kolejnym, obok milionów innych, widzem filmu „Tylko nie mów nikomu”. W warstwie faktograficznej film nie zmienił zasadniczo mojej wiedzy, natomiast poruszył mnie głębią skutków grzechów zaniedbania. Niestety obawiam się, że podobnie jak śmierć Pawła Adamowicza, która miała zasypać podziały, a więc dokonać pozytywnej przemiany, tak już widać, że instrumentalizacja grzechu pedofilii w Kościele może służyć wszystkiemu oprócz nawrócenia. Tymczasem, pomimo że, obrazowo mówiąc, głównym bohaterem filmu miał być grzech pedofilii popełniany przez kapłanów, to jednak wydaje się, że o wiele więcej jest w nim mowy o grzechu zaniedbania, pychy i alienacji wielu przedstawicieli stanu kapłańskiego, a nie tylko hierarchii.

Niewiele w firmie jest skruchy, a tam, gdzie się pojawia, jest tragicznie bezsilna. Wszystkie te grzechy i moralne upadki są dowodem zdrady wartości w wymiarze społecznym oraz zdrady Jezusa Chrystusa w wymiarze teologicznym. Zdrady, która nikomu z nas nie jest obca, nawet jeśli nie zawsze przyjmuje kształt tak krzywdzący, jak ten pokazany w filmie. Nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że sprawcami łatwiej stawali się ci, którzy w widoczny sposób ulegali czy też dziś znani są z ulegania pysze. Już wtedy, gdy ks. Jankowski obnosił się ze złotymi łańcuchami, śnieżnobiałymi garniturami w drogich samochodach jako kapłan był dla mnie do tego stopnia niewiarygodny, że wiadomość o jego prawdopodobnych postępkach nie potrafiła mnie zaskoczyć. Jeszcze gdy obecny ordynariusz Gdańska był biskupem polowym, wstydziłem się za to, co o nim powszechnie opowiadali oficerowie. Zaskakiwało natomiast stale, dlaczego ta maniera była tolerowana.

Grzech zaniedbania i akceptacja pychy zarówno przez hierarchów, jak i tysiące wiernych trwało latami. Teraz codziennie padają kolejne nazwiska, a oskarżycielom niebezpiecznie może zagrażać pycha i słowa: „Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik”. Kościół musi dziś wyrywać chwasty z korzeniami. Za długo czekał i teraz nie może czekać do żniw, bo grozi mu, że straci i pszenicę. Stracić może wielu dobrych ludzi, których otrzymał jako depozyt, by ich bezpiecznie prowadzić do głoszonego zbawienia. By ich stracić jak najmniej, musi być surowy wewnątrz, a pokorny na zewnątrz. Dlatego gdy pod moimi zdjęciami z niedzielnego pobytu na Górze św. Anny ktoś napisał, że to „taka mała Częstochowa”, pomyślałem, że oby nigdy się nie stała podobna do dumnego sanktuarium narodowego i by była skromnym i cichym miejscem modlitwy grzeszników i celników, a obłudników – tylko tych otwartych na nawrócenie.

Bernard Gaida

 • Dział: Blogi

Delegaci ZNSSK uchwalili rezolucje dot. powstań śląskich, upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, wzięcia udziału w wyborach do PE oraz sytuacji języka niemieckiego

1

W sobotę 11 maja 2019 roku na Górze Św. Anny odbył się 50 Zjazd Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce. Podczas posiedzenia delegaci ZNSSK spoglądają wstecz na rok 2018, jak również zwracają uwagę na nadchodzące zadania i projekty.

 

Oprócz delegatów w zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście z BdV Landesverband Thüringen, z którymi ZNSSK od 25 lat współpracuje, jak również członkowie organizacji stowarzyszonych i przedstawiciele na poziomie gminnym i politycznym. Przemówienie do zgromadzonych delegatów i gości skierowali Pani Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Brigit Fiesel-Roesle, poseł na Sejm RP Ryszard Galla, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz przewodniczący sejmiku opolskiego Rafał Bartek. Pan Rafał Bartek w imieniu marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły wręczył list gratulacyjny z okazji 50 Zjazdu Delegatów dla przewodniczącego Związku Bernarda Gaidy. Powitani zostali również delegaci oraz burmistrz Leśnicy pan Łukasz Jastrzembski wraz ze starostą Strzelec Opolskich panem Józefem Swaczyna. Również pan Egon Primas, członek i przewodniczący BdV Landesverband Thueringen przemówienie skierował do zgromadzonych i spoglądał wstecz na 25 lata współpracy.

Porządek obrad obejmował plan prac ZNSSK na rok 2019-2020, na obecną sytuację i plany mniejszości niemieckiej, jak również przyjęcie nowych członków organizacji do Związku Niemieckich Stowarzyszeń. Tak więc przyjęte zostały następujące organizacje jako zwyczajny członek Związku Niemieckich Stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w Polsce:

 • Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Gdyni
 • Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Sztumie

Delegaci wysyłali istotny sygnał na zewnątrz, w którym jednogłośnie uchwalono większość rezolucji m.in. do następujących tematów:

 • Rezolucja Zgromadzenia ZNSSK w Polsce wzywająca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Rezolucja Zgromadzenia ZNSSK w Polsce w związku z sytuacją językową Mniejszości Niemieckiej w Polsce
 • Rezolucja Zgromadzenia ZNSSK w Polsce z okazji ogłoszonego przez Sejm RP "roku powstań śląskich" 
 • Rezolucja upamiętniająca 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

W załączniku przedstawiamy treść uchwalonych rezolucji oraz mowę inauguracyjną przewodniczącego Związku Bernarda Gaidy:

 

IMG 20190512 WA0005

 

 

 

 • Dział: VdG

Spotkanie z przedstawicielami Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami

We wtorek (26.03) w siedzibie Związku doszło do spotkania przewodniczącego ZNSSK Bernarda Gaida i wiceprzewodniczącego ZNSSK Martina Lippa z przedstawicielami Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami, Thomasem Schock i Marcem Müller. Panowie przybyli do Opola na zaproszenie Związku, który troszczy się o godne miejsca wiecznego spoczynku niemieckich żołnierzy w Polsce.

Omówiono współpracę pomiędzy Mniejszością Niemiecką a niemieckim Związkiem, w sprawie ewentualnego utworzenia nowego cmentarza wojennego na Śląsku Opolskim. Również poruszone zostały problemy z dostępem do cmentarza w Siemianowicach Śląskich, jak i wiele innych tematów. Na dalsze rozmowy przedstawiciele mniejszości zostali zaproszeni do Kassel.

 • Dział: VdG

Nienawiść jest łatwa

Słowa „nienawiść” i „pogarda” po zamordowaniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odmieniane są przez wszystkie przypadki. Czynią to też wszyscy od lewa do prawa. Do tego stopnia, że powstaje wątpliwość nie tylko o skuteczność, ale też o szczerość deklaracji potępiających propagowanie nienawiści. Osobiście mam pewność, że ogromna część wypowiadających się czyni to koniunkturalnie i wyraźnie abstrahując od osobistego rachunku sumienia. Zgadzam się z tymi, którzy głównego sprawcę widzą po tej stronie sceny politycznej, którą niezbyt słusznie określa się prawicą. Również moim zdaniem słowa o. Ludwika Wiśniewskiego, że „człowiek posługujący się językiem nienawiści, człowiek budujący swoją karierę na kłamstwie, nie może pełnić wysokich funkcji w naszym kraju”, miały konkretnego adresata.

 • Dział: Blogi

Łambinowice/Lamsdorf i…

Za sobą mamy święta Bożego Narodzenia i Trzech Króli, a właściwie święto Objawienia Pańskiego i od poniedziałku wchodzimy w „szarość” roku 2019.

 • Dział: Blogi

Święta Bożego Narodzenia z Bonhoefferem

Za przyczyną zaproszenia parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu na krótko przed świętami Bożego Narodzenia przypomniałem sobie o wierszu Bonhoeffera pt. „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony”. Ta ewangelicka niemiecka parafia wstawiła w swoim kościele cztery witraże poświęcone czterem męczennikom XX wieku: Dietrichowi Bonhoefferowi, Edith Stein, Maksymilianowi Kolbemu i Juliuszowi Bursche. Dwojgu katolickim i dwu ewangelickim chrześcijanom, dwu Polakom i dwojgu Niemcom.

 • Dział: Blogi

Polsko–Niemiecki „Okrągły Stół” na początku 2019 roku?

W czwartek, tj. 13.12.2018r. w Berlinie odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza ze swoim niemieckim odpowiednikiem, Heiko Maasem. Na spotkaniu poruszono między innymi takie tematy jak: przywrócenie Polsko-Niemieckiego „Okrągłego Stołu”, polityka historyczna czy Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Po raz pierwszy rozmowy „okrągłego stołu” odbyły się w 2010 roku z powodu „dokonania przeglądu obecnego stanu realizacji postanowień Polsko- Niemieckiego Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991r. (Dokument znajdą Państwo tutaj) oraz wypracowanie działań dotyczących realizacji ustalonych w Traktacie równych spraw dla obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Republice Federalnej Niemiec oraz mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej w Polsce”. Ich finalizacją było podpisanie przez obie strony w czerwcu 2011r. „Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu”.

W skład grup roboczych „Okrągłego stołu” wchodzą: przedstawiciele rządu niemieckiego oraz polskiego, przedstawiciele mniejszości niemieckiej i Polonii oraz eksperci i naukowcy. Spotkania te odbywają się naprzemiennie w Berlinie i w Warszawie zaś terminy kolejnych spotkań zostają wyznaczone  przez przewodniczących grup.

Na konferencji po zakończeniu rozmów Czaputowicz mówił m.in. o wkładzie, jaki wnosi mniejszość niemiecka w Polsce oraz Polonia w Niemczech, do relacji między sąsiadami. „Umówiliśmy się, i to jest ważna decyzja, że już na początku roku w Warszawie odbędzie się spotkanie w formacie okrągłego stołu, które przedyskutuje relacje dotyczące właśnie naszych wzajemnych środowisk” – poinformował Czaputowicz. Dodaje, że jednym z tematów planowanego na początku 2019r. spotkania okrągłego stołu może być wsparcie działającej na rzecz zbliżenia narodów polskiego i niemieckiego Fundacja "Krzyżowa".

Podczas rozmów szefów MSZ Polski i Niemiec nie mogło też zabraknąć rozmów dotyczących 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które będą okazją do wspólnych obchodów.

Także to wydarzenie jak mówi Maas, powinno być okazją dla młodzieży z obu krajów do pogłębienia posiadanej wiedzy oraz do zapoznania się z punktem widzenia drugiej strony. Dodając, że podczas rozmów poruszyli także temat projektu „Młodzież pamięta”.

O prawdopodobnym styczniowym spotkaniu z polskimi partnerami poinformował nas także podczas swojej wizyty w siedzibie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Opolu Prof. Dr. Bernd Fabritius, pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców.

Jest to już kolejna w ostatnich latach propozycja wznowienia Okrągłego Stołu. W związku z tym podchodzę do tej widomości z pewna rezerwą. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że w zasadzie nie chodzi o samo spotkanie w formie Okrągłego Stołu a bardziej co będzie jego zawartością i jaka będzie gotowość do realizacji jego ustaleń. Niestety z punktu widzenia mniejszości niemieckiej tą gotowość do tej pory przychodzi mi ocenić bardzo sceptycznie. – mówi Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Więcej informacji na pozostałe tematy rozmów znajdą Państwo na: TVN24.pl, DW.com oraz niezalezna.pl

Wybory w CDU

Od momentu, gdy kanclerz Angela Merkel ogłosiła, że nie będzie już kandydować na stanowisko przewodniczącej CDU oraz że obecna kadencja kanclerska jest jej ostatnią, Niemcy zastanawiają się nad jej następcą. Chyba jednak nigdy wybory wewnątrzpartyjne nie odbywały się w tak ogólnoniemieckiej perspektywie. W tle stoi bowiem pytanie: jaki kurs potrzebny jest dzisiaj partii i kto może go zapewnić, ale także czy wobec nowych wyborów w partii możliwe będzie doprowadzenie do końca kadencji rządu federalnego pod wodzą Angeli Merkel.

 • Dział: Blogi
Subskrybuj to źródło RSS