Log in

DROGI RODZICU PRZEDSZKOLAKA! BEZPŁATNE ZAJĘCIA w JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ dla TWOJEGO DZIECKA - DECYZJA NALEŻY do CIEBIE!!!

Dlaczego warto korzystać z zajęć dwujęzycznych (z nauczaniem w języku mniejszości niemieckiej i polskim)?

- wiek przedszkolny dziecka jest najlepszym okresem do nauki języków;
- w tym wieku i miejscu dzieci szczególnie łatwo opanowują języki poprzez formy zabawowe;
- język niemiecki, ma wielowiekową tradycję w naszym regionie - to język naszych przodków;
- opanowanie języka w tym wieku ułatwi start szkolny i da wiele satysfakcji;
- z zajęć w języku mniejszości w przedszkolu możesz skorzystać za darmo!
Z jakich form zajęć mogą dzieci skorzystać?
Zgodnie z prawem oświatowym bezpłatne nauczanie języka mniejszości niemieckiej może odbywać się w trzech formach:
1. Prowadzenie zajęć w języku niemieckim,
2. Prowadzenie zajęć w języku polskim i mniejszości niemieckiej (dwujęzycznie),
3. Zajęcia w języku niemieckim w wymiarze 4 godzin zegarowych tygodniowo.
Kiedy i do kogo składamy wniosek?
Wniosek składamy dyrektorowi przedszkola przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola lub w toku pobytu w przedszkolu. Każdy wniosek złożony w trakcie roku jest realizowany od początku kolejnego roku szkolnego. Złożenie wniosku jest zobowiązaniem dla dyrektora do zorganizowania zajęć w określonej przez rodziców formie, a dla organu prowadzącego do ich finansowania. Aby uruchomić grupę wymagane jest zaledwie 7 wniosków. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w przedszkolu. W zajęciach w języku mniejszości uczestniczą dzieci rodziców, którzy złożyli wnioski. W treści wniosku nie można wymagać od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
Dyrektorzy przedszkoli i organy prowadzące mają obowiązek współdziałania z organizacjami mniejszości.

WARTO SKORZYSTAĆ!

Szanowni Rodzice! Drodzy uczniowie!
JĘZYK  NIEMIECKI JAKO  JĘZYK  MNIEJSZOŚCI  we wszystkich typach szkół!
WARTO SKORZYSTAĆ SZCZEGÓLNIE Z ZAJĘĆ w DWÓCH JĘZYKACH!!!

Dlaczego warto? Dlaczego język niemiecki ma przyszłość?
- od pierwszej klasy szkoły podstawowej można równolegle korzystać z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości i obcego;
- dwujęzyczność (nauka w dwóch językach) otwiera równoległy dostęp do dwóch języków i dwóch kultur, i jest wstępem do wielojęzyczności. Ułatwia i przyspiesza biegłe opanowanie języka niemieckiego oraz stanowi atrakcyjną przygodę intelektualną;
- dwujęzyczne dzieci szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych. Porównanie dwóch różniących się od siebie języków pozwala dziecku na lepsze zrozumienie każdego z nich z osobna.
- dwujęzyczne dzieci dysponują kilkoma słowami określającymi te same przedmioty i myśli. Takie dzieci wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem. Potrafią się wyrażać werbalnie i pisemnie  w sposób bardziej precyzyjny.
- znajomość języka zwiększa szanse na karierę szkolną i zawodową, a fakt ukończenia szkoły dwujęzycznej jest poważnym atutem na europejskim rynku pracy,
- język niemiecki ma wielowiekową tradycję w naszym regionie - to język naszych przodków, podtrzymujący naszą tożsamość;
- językiem niemieckim posługuje się ponad 100 milionów Europejczyków;
- język niemiecki to drugi język światowej nauki i Internetu, otwiera nowe horyzonty i granice.
Z jakich form zajęć można skorzystać?
- z nauczaniem w języku mniejszości,
- z nauczaniem w języku mniejszości niemieckiej i polskim ( dwujęzycznym ), które szczególnie polecamy,
- z dodatkową nauką języka mniejszości w wymiarze min. 3 godzin tygodniowo,
- z nauczania własnej kultury, historii i geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość.
Kiedy i do kogo zgłaszamy wniosek o nauczanie w języku mniejszości?
- należy go złożyć dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły lub w toku nauki w szkole w terminie do 30 kwietnia,
- wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej szkole,
- w treści wniosku nie można wymagać deklaracji od rodziców o przynależności do mniejszości,
- złożenie wniosku jest zobowiązaniem dla dyrektora szkoły do zorganizowania zajęć w języku mniejszości, a dla organu prowadzącego do ich sfinansowania,
- oddziały z nauczaniem w języku mniejszości lub z jego dodatkową nauką organizuje się jeżeli w szkole podstawowej lub gimnazjum w danej klasie zgłoszonych zostanie co najmniej 7 uczniów, a w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 14,
- w przypadku mniejszej liczby uczniów można tworzyć grupy międzyoddziałowe, międzyklasowe lub międzyszkolne; organ prowadzący może również wyrazić zgodę na tworzenie mniejszych liczebnie grup,
- dyrektorzy szkół i organy prowadzące mają obowiązek współdziałania z organizacjami mniejszości.

Ostatnio zmieniany środa, 08 maj 2013 10:42