Log in

Spotkanie przewodniczącego AGDM z ambasadorem Słowacji

30 marca przewodniczący AGDM (Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich w Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego) Bernard Gaida wraz z przewodniczącym Związku Niemców Karpackich Ondrejem Pössem spotkał się z ambasadorem Słowacji w Berlinie Peterem Lizakiem.

Omówiono przede wszystkim sytuację języka niemieckiego w słowackiej oświacie. Ondrej Pöss wskazał na fakt, że w słowackich szkołach obowiązkowa jest nauka tylko jednego języka obcego i to miejsce jest najczęściej zajmowane przez język angielski. Język niemiecki może zostać wprowadzony jako dodatkowy język obcy w formie zajęć dodatkowych, ta możliwość jest jednak rzadko wykorzystywana przez kierownictwa szkół.
Z kolei polityka historyczna słowackiego rządu została bardzo wysoko oceniona przez Gaidę. Mimo, że mniejszość niemiecka na Słowacji stanowi stosunkowo małą grupę ludności, cały dział Muzeum Narodowego został poświęcony historii Niemców Karpackich. W ten sposób doceniony został wkład tej grupy narodowościowej w dziedzictwo kulturalne kraju.