Log in

Przekazanie podpisów w ramach MSPI

In varietate concordia - zjednoczona w różnorodności, tak właśnie brzmi motto Unii Europejskiej. Podążając za tym hasłem zrodziła się inicjatywa Miniority SafePack,  mająca na celu wzmocnienie i ochronę różnorodności kulturowej i językowej na którą ogromy wpływ mają mniejszości narodowe w całej Unii.

W dniu dzisiejszym tj. 08 05 2018 roku uczyniliśmy kolejny krok w kierunku zapewnienia równej ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. To właśnie dziś przekazano podpisy zebrane w Polsce w ramach Minority SafePack. Udział w przekazaniu dokumentów brali Poseł na Sejm RP Ryszard Galla, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Bernard Gaida, Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim Rafał Bartek, Senator i jednocześnie Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Kazimierz Kleina, członek Zarządu TSKN Województwa Śląskiego Oskar Mandla przedstawiciel Związku Ukrainców w Polsce Natalia Kertyczak, Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w RP w Kędzierzynie Koźlu Jan Korzeniowski oraz koordynator MSPI w Polsce Magdalena Lemańczyk

Łącznie zebrano w Polsce  26 884 podpisów (stan na dzień 18 kwietnia 2018 r.): 3 356 podpisów online oraz 23 528 podpisów papierowych. W sumie zebrano w Unii Europejskiej 1.215.879 podpisów, w tym 771 089 online i 444 790 na formularzach papierowych.

Podczas ostatniej akcesji w UE autochtoniczne mniejszości państw które brały w niej udział miały wielkie oczekiwania. "Wierzyliśmy, że UE jest właściwym miejscem do ochrony i wsparcia dla mniejszości narodowych, dla naszych języków i kultur. Ale wtedy musieliśmy zdać sobie sprawę, że UE skupia się na współpracy gospodarczej. Bruksela porusza wiele kwestii, ale nie prawa związane z  językami ani kulturą mniejszości narodowych. To godne ubolewania "- zauważył Prezydent FUEN Loránt Vincze podczas konferencji prasowej na Litwie.

Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie autochtoniczne mniejszości wszystkich członków EU będą miały zagwarantowane prawo do kultury i języka, główny cel inicjatywy można streścić jako: bezpieczeństwo mniejszości oraz regulację ustawowe związane z mniejszościami.