Log in

Zmiany w nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Sejm RP dn. 27 czerwca 2018r. przyjął zmiany w nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zmiany dotyczą paragrafu 55a, który brzmi „Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości.” i w tej formie został ostatecznie unieważniony. Uchylone przepisy "były martwe" i "trudno byłoby je zastosować bez bardzo negatywnych konsekwencji dla kraju" - oświadczył w piątek Jarosław Kaczyński prezes PiS w radiowej Jedynce. Również Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Bernard Gaida odniósł się w piśmie z dn. 05 lutego 2018r., skierowanym do Prezydenta RP do tego paragrafu jednocześnie prosząc o niepodpisanie ustawy o IPN a w szczególności o usunięcie Artykułu 55a. Pomimo tego ustawa została podpisana co wywołało wiele represji międzynarodowych. Ostatecznie m.in. dzięki czynnej krytyce przedstawicieli Mniejszości Niemieckiej w Polsce doszło do zmian oraz unieważnieniu paragrafu 55a.

Ostatnio zmieniany piątek, 29 czerwiec 2018 16:51