Log in

Sekretarz Stanu S. Mayer i Pełnomocnik B. Fabritius w Warszawie

7 marca br. w Warszawie odbyły się rozmowy pomiędzy Stephanem Mayer, Parlamentarnym Sekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN, prof. dr Bernardem Fabritius, pełnomocnikiem rządu RFN ds. mniejszości narodowych oraz wysiedleńców, a Szymonem Szynkowski vel Sęk, Sekretarzami Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oraz Pawłem Szefernaker Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie przygotowań do polsko-niemieckiego okrągłego stołu.

Kolejne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu tego roku w Niemczech.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.aussiedlerbeauftragter.de

 

Ostatnio zmieniany piątek, 08 marzec 2019 15:45