Log in

Goran Beus Richemberg wybrany na przewodniczącego Podkomisji Praw Mniejszości Parlamentarnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Goran Beus Richembergh AGDM Goran Beus Richembergh

Dnia 7.03.2019 w czasie posiedzenia Komisji ds. równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji w Paryżu, p. Goran Beus Richemberg został wybrany na przewodniczącego Podkomisji Praw Mniejszości Parlamentarnego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Gratulujemy nowej funkcji w Radzie Europy oraz cieszymy się na dalszą udaną współpracę!

Ostatnio zmieniany piątek, 08 marzec 2019 15:11