Log in

Wybory do Bundestagu 2013 – Jak głosować?

Wybory do Bundestagu 2013 odbędą się już 22.09.2013. Niemcy, którzy mieszkają poza granicami Republiki Federalnej w tym roku po raz pierwszy mogą w nich głosować bez żadnych ograniczeń, to jest głosować może każdy posiadający niemieckie obywatelstwo (potwierdzone dowodem osobistym lub paszportem) nawet, jeśli nigdy nie był zameldowany w Niemczech lub nawet, jeśli nigdy nie przekroczył niemieckiej granicy.

Jak wziąć udział w głosowaniu? Trzeba zrobić to w dwóch krokach. Pierwszym jest wpisanie na listę wyborców. Wpis można uzyskać poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku (w linku poniżej) i przesłanie go pocztą w dwóch różnych egzemplarzach do jednego z urzędów gminy w Niemczech. Do którego urzędu gminy konkretnie? Są tutaj dwa przypadki: Jeśli ktoś był już w Niemczech zameldowany więcej niż 3 miesiące wysyła wniosek do tej konkretnej gminy, w której był zameldowany. Jeśli ktoś nigdy nie był zameldowany w Niemczech lub mniej niż 3 miesiące musi wysłać wniosek do wybranej gminy, do której czuje „wyjątkowe przywiązanie” i w związku z tym sytuacja polityczna w Niemczech ma na niego wpływ. Do wniosku należy w tym wypadku natomiast dołączyć na zwykłej kartce papieru wyjaśnienia, na czym to przywiązanie polega. Może być to np. stała współpraca z Ziomkostwem lub inną organizacją w Niemczech, zawodowa współpraca z niemiecką firmą, mającą siedzibę w konkretnej gminie czy stałe odwiedziny u rodziny w Niemczech (Więcej przykładów w ulotce informacyjnej). Wyżej wymieniony wniosek musi znaleźć się do 01.09.2013 w wybranej przez nas gminie. Drugim krokiem jest faktyczne głosowanie, które także odbywa się drogą listowną (Więcej informacji już wkrótce).

Poniżej znajdą Państwo przydatne materiały w procesie głosowania.

Ostatnio zmieniany czwartek, 22 sierpień 2013 13:37