Log in

Nie żyje Paweł Adamowicz

 Ze smutkiem informujemy, iż poniedziałek tj. 14 stycznia 2019 zmarł długoletni Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prezydent zmarł wskutek obrażeń, które poniósł podczas ataku w trakcie niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku.

Paweł Bogdan Adamowicz (ur. 2 listopada 1965 r. w Gdańsku) – prawnik, polityk, działacz społeczny, od 1998 r. prezydent Miasta Gdańska.

W liceum zaangażował się w konspirację solidarnościową, w roku 1988 był przewodniczącym komitetu strajkowego w czasie solidarnościowego strajku okupacyjnego na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1990–1993 pełnił funkcję prorektora UG do spraw studenckich. ­W 1990 został wybrany na radnego Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Od 1998 roku pełnił funkcję prezydenta miasta Gdańska. W roku 2001 był jednym z założycieli regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej. W latach 2007 - 2011 był prezesem zarządu Fundacji Unii Metropolii Polskich a od 2015 piastował funkcję członka zarządu. Był także członkiem gdańskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W roku 2011 zainicjował powołanie Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. W tym samym roku został członkiem zgromadzenia przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej – Komitetu Regionów w Brukseli.

Mniejszość Niemiecka łącząc się w bólu i smutku z rodziną składa najszczersze wyrazy współczucia.

Subskrybuj to źródło RSS