Log in

Gratulacje Bernardowi Gaidzie składa również Biskup Opolski Andrzej Czaja