Log in

Mniejszość Niemiecka spotkała się z przedstawicielami Bundestagu

Reprezentanci władz Mniejszości Niemieckiej spotkali się w piątek z trójką posłów do Bundestagu. Było to jedno ze spotkań w ramach tygodniowej podróży po Polsce, jaką odbywali  Bernd Fabritius, Christoph Bergner oraz Azize Tank.

Dyskutowano na szereg tematów, wśród których dominowały aktualne zagadnienia. Wśród nich znalazły się rzecz jasna również takie, które mają dla mniejszości niemieckiej w Polsce wielkie znaczenie – przede wszystkim oświata. Te sprawy były dla gości świeżo w pamięci, jako że tego dnia odwiedzili już szkołę stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Chodzi przede wszystkim o znalezienie rozwiązań systemowych – ta potrzeba została już przedstawiona podczas lutowego spotkania z kanclerz Angelą Merkel. Obecnie środki z niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie mogą być wykorzystywane do finansowania szkół. Przeszkodą jest także reforma oświaty, jako że strategia mniejszości niemieckiej w zakresie oświaty bazowała na dotychczasowym systemie szkolnictwa. Rozwiązania poszukiwane są dwutorowo – zarówno w zakresie krótkoterminowych potrzeb, jak i w odniesieniu do ogólnej sytuacji oraz długoletnich perspektyw.

Rozmawiano również na temat od miesięcy ważny dla Niemców w Polsce – o powiększeniu Opola. Sprawy z tym związane były już znane Berndowi Fabritiusowi, który między innymi jest członkiem zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Także w Radzie Europy rozmawiano już o tym temacie i jest wola głębszego poznania kulisów powiększenia miasta. Dyskutowano także o niemieckim dziedzictwie kulturowym w Polsce i perspektywach jego wykorzystania, na przykład w odniesieniu do Łubowic.

Christoph Bergner i Bernd Fabritius są przedstawicielami chadecji, natomiast Azize Tank została wybrana do Bundestagu z listy partii Die Linke. To pokazuje, że sprawy Niemców w Polsce są ważne już nie tylko dla tych ugrupowań, które niejako „tradycyjnie” zainteresowane są mniejszością niemiecką w naszym kraju.

Ostatnio zmieniany środa, 22 marzec 2017 15:53