Log in

Pielgrzymka mniejszości do kościoła Św. Anny w Oleśnie

W niedzielę 15 lipca 2018 r. odbędzie się pielgrzymka mniejszości do kościoła Św. Anny w Oleśnie. Okazją do pielgrzymki jest 500-lecie istnienia Sanktuarium. 15 kwietnia br. rozpoczęły się obchody poprzez uroczystą mszę świętą prowadzoną przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję.Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

Drewniany Kościół znany także pod nazwą „oleska róża zaklętą w drewnie” została wybudowana w 1518 roku w miejsce kaplicy. Kościół został wzniesiony wokół sosny, której odcięto wierzchołek i konary, a pień do dzisiaj podtrzymuje ołtarz główny. U góry drzewa znajduje się tabliczka z napisem: “CZCIGODNA STARA SOSNA, POD KTÓRĄ JEDNA PANIENKA ZA WSTAWIENNICTWEM ANNY ŚWIĘTEJ OD ŚMIERCI URATOWANA BYŁA. LIPIEC 1444.” Konsekracji dokonał biskup wrocławski Jan Thurzo.

Sanktuarium zbudowane jest z drewna, w konstrukcji zrębowej na podmurowaniu. Największą świętością oleskiego sanktuarium jest późnogotycka figura św. Anny Samotrzeciej, zwana też św. Anną Oleską.

Obchody rozpoczną się o godz. 11.00 modlitwą różańcową w intencji rodzin. O godz. 11.30 odbędzie się nabożeństwo ku czci św. Anny a o 12:30 rozpocznie się uroczysta Msza św. w intencji pielgrzymów. Przewodniczyć jej będzie ks. Walter Lenart – Kustosz Sanktuarium i Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie, kazanie zaś wygłosi ks. Piotr Tarlinski – Wikariusz Biskupi ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Ostatnio zmieniany środa, 11 lipiec 2018 14:27