Log in
Anna Hermasz

Anna Hermasz

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Schlesien Journal 12.11.2019

W Schlesien Journal odwiedzamy koło DFK Zdzieszowice. Podato informujemy o śmierci Bruno Kosaka, byłego posła na Sejm RP, który reprezentował Mniejszość Niemiecką. 

  • Dział: Video

TSKN ZAINAUGUROWAŁO KAMPANIĘ WIZERUNKOWĄ „MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA MA WARTOŚĆ!/ DEUTSCHE MINDERHEIT HAT WERT!"

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zainaugurowało kampanię wizerunkowo-promocyjną Mniejszości Niemieckiej pt.: „Mniejszość Niemiecka ma wartość! / Deutsche Minderheit hat Wert!”. Najważniejsze cele kampanii są dwa. Pierwszym jest pokazanie, że bycie częścią społeczności mniejszościowej w Polsce ubogaca i że obudzenie w sobie silnej tożsamości narodowej jest wartościowe. Drugim wskazanie społeczności polskiej, że mamy jako mniejszość narodowa (niemiecka) dużo więcej cech wspólnych, łączących nas w codzienności niż różnic, które mogły by dzielić.

„Mniejszość to bogactwo” ten slogan często towarzyszy dyskusjom na temat mniejszości, ale codzienność w kraju w którym przyznawanie się do swych niemieckich korzeni było w całym okresie komunizmu zakazane, oczywistością nie jest. Obserwujemy, że świadomość tego kim jest mniejszość, co ją wyróżnia w społeczeństwie polskim, w tym również wśród  mieszkańców województwa opolskiego pozostaje na odczuwalnie niskim poziomie. Tak zrodził się pomysł na wyjątkową kampanię, która przybliżając ciekawe postacie ze środowiska Mniejszości Niemieckiej, pokazuje, że bycie częścią społeczności mniejszości narodowej jest czymś wyjątkowym.

Główni bohaterowie kampanii to wartościowe i zaangażowane osoby, działające w ramach struktur TSKN. Są nimi:

  • Elisabeth Kampa – nauczycielka języka niemieckiego i opiekunka zespołu Wal-Nak,
  • Łukasz Jastrzembski – burmistrz gminy Leśnica,
  • Zuzanna Herud – wokalistka i germanistka,
  • diakon Marek Dziony – diakon stały i germanista,
  • Barbara Mientus – bibliotekarka i animatorka kultury,
  • Klaus Leschik – wieloletni aktywista Mniejszości Niemieckiej.

Osobom tym towarzyszą hasła/wartości ważne dla każdej społeczności lokalnej: „Kultura ma wartość”, „Społeczeństwo ma wartość”, „Język ma wartość”, „Wiara ma wartość”, „Tradycja ma wartość”, „Wspólnota ma wartość”. Zestawienie haseł z osobami nie jest przypadkowym zabiegiem ponieważ nasi bohaterowie w swoich środowiskach utożsamiani są właśnie m. in z przedstawianymi wartościami.

W ramach kampanii „Mniejszość Niemiecka ma wartość” przewidziano kilka rodzajów działań. Te najbardziej widoczne to bilbordy, które stanęły w kilku miejscach województwa opolskiego m.in.: Opole, Krapkowice, Kędzierzyn, Olesno, Strzelce Opolskie. Ponadto zrealizowano poszerzone wywiady, które będą prezentowane w mediach społecznościowych w postaci krótkich filmów, a także część z tych wywiadów ukaże się w prasie. Materiały pojawią się również na stronie kampanii: www.MNmawartosc.skgd.pl.

Głównym działaniem kampanii na tym etapie jest także realizacja badań socjologicznych grupy mniejszości niemieckiej województwa opolskiego, które pomogą znaleźć odpowiedź na kluczowe dla nas pytania. Jaka jest dziś funkcja Mniejszość Niemiecka? Kim jesteśmy? Dlaczego warto dziś być mniejszością? Efektem tych badań będzie analiza środowiska mniejszości niemieckiej w postaci raportu, którego elementy wykorzystywane będą również w kampanii promującej.

Projekt realizowany jest dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Odpowiedzialnymi za poszczególne elementy kampanii są: realizacja filmów: Jakub Mickiewicz z zespołem, przeprowadzenie wywiadów i przygotowanie tekstów do prasy: Dawid Smolorz. Badania socjologiczne prowadzi zespół
dr Magdaleny Lemańczyk. Zdjęcia i opracowania graficzne Adam Liszka. Koordynatorką całego projektu jest Joanna Hassa.

Źródło: TSKN na Śląsku Opolskim

Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich uchwaliła w Berlinie dwie rezolucje

Dnia 7.11.2019 r, w trakcie obrad Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) w Berlinie, przedstawiciele mniejszości niemieckich z 19-stu krajów Europy oraz krajów byłego Związku Radzieckiego jednogłośnie postanowili w formie doniesienia prasowego wyrazić solidarność z Mniejszością Niemiecką w Polsce, wobec wypowiedzi Wiceministra Spraw Zagranicznych ze względu na krytyczną sytuację w obszarze oświaty Mniejszości Niemieckiej w Polsce. W odniesieniu do oświadczenia Wiceministra Spraw Zagranicznych, Szymona Szynkowskiego vel Sęk, mnieszości niemieckiej zostały nałożone warunki, odnoszące się do ich praw, które powinny być realizowane w Polsce tylko wtedy, gdy w zamian Polacy mieszkający w Niemczech otrzymają więcej praw i przywilejów. Również dostęp dzieci klas 7 i 8 szkół postawowych został ograniczony przez błędną interpretację. Oznacza to, że dzieci uczące się języka niemieckiego jako języka mniejszości nie mogą go sobie wybrać jako język obcy, co stawia je w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Treść pełnego doniesienia prasowego znajdą Państwo poniżej:

https://agdm.fuen.org/aktuelles/mx27-aktuelles-pressemitteilung-der-arbeitsgemeinschaft-deutscher-minderheiten-zum-geforderten-gegenseitigkeitsprinzip-in-den-deutsch-polnischen-beziehungen-des-stellvertretenden-aussenministers-polens/

Ponadto w ramach 28. Posiedzenia Grupy Roboczej Mniejszości Niemiekich (AGDM) zostały przekazane dwie rezolucję ("Rezolucja w sprawie 75. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej" oraz "Rezolucja w sprawie przyszłej lini politycznej Mniejszości Niemieckich") w niemieckim Bundestagu do rąk prof. dr Bernd Fabritius, Pełnomocnika rządu RFN ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców oraz p. Eckhard Pols, Przewodniczącego rządu RFN ds. wysiedleńców, repatriantów i mniejszości narodowych.

W załączniku znajduje się treść uchwalonych rezolucji:

73413109 359640238160329 5345794692086759424 n

Bernard Gaida ponownie wybrany na Przewodniczącego Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM)!

5 listopada 2019 r., w ramach 28. Posiedzenia Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich w Europie przy FUEN w Berlinie, p. Bernard Gaida został ponownie wybrany na Przewodniczącego Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich w Europie. Kadencja Przewodniczącego AGDM trwa 3 lata. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

http://wochenblatt.pl/bernard-gaida-wiedergewahlt/?fbclid=IwAR0hWq9U0ZciuwvF0HJSEur4ZJQtVWyCtKHtnQAUV_eEsy_POjDu3bntrZQ

Subskrybuj to źródło RSS