43:0 na rzecz języka niemieckiego!

43:0 na rzecz języka niemieckiego! Foto: Ryszard Galla

Propozycja posła Janusza Kowalskiego w sprawie wykreślenia finansowania języka niemieckiego jednogłośnie odrzucona.

Pod koniec minionego tygodnia poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski złożył do Sejmu wniosek o poprawkę do budżetu na rok 2023. Zgodnie z treścią wniosku środki na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej miałyby w przyszłym roku zostać całkowicie skreślone z budżetu. Tym samym z planów lekcji dzieci należących do mniejszości niemieckiej zniknęłaby jedyna godzina w tygodniu, która pozostała po wprowadzonych na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 4 lutego 2022 roku zmianach.

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych wniosek posła Kowalskiego poddany został głosowaniu i jednogłośnie odrzucony. Żaden z uczestniczących w głosowaniu posłów nie zagłosował za przyjęciem wnioskowanej poprawki.

Podczas zorganizowanej na początku tego tygodnia konferencji prasowej słyszeliśmy głos nie tylko przedstawicieli mniejszości niemieckiej, ale także ekspertów i rodziców: „Dla mnie, jak dla każdego rodzica najważniejsze jest, by dzieci miały możliwość nauki języka. Trudno mi zrozumieć, że ktoś może widzieć w tym coś złego i upatrywać w tym pole do uprawiania polityki”. Cieszymy się, że ten głos został wysłuchany i ostatecznie posłowie nie zdecydowali się na  działania, w wyniku których pogłębiona by została dyskryminacja jednej z wielu mieszkających w Polsce grup narodowościowych.

Nie uprawiajmy polityki kosztem dzieci! #NaukaJęzykaToNiePolityka #sprachlos

Skip to content