53. Zebranie Delegatów ZNSSK w Polsce

53. Zebranie Delegatów ZNSSK w Polsce

28 maja 2022 r. w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny odbędzie się 53. Zebranie Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Najbliższe Zebranie to będzie miało charakter wyborczy i będzie się wiązało z pewnymi zmianami; wybrany zostanie nowy zarząd i komisja rewizyjna Związku.

W związku z tym do 1 kwietnia 2022 r. prosimy o przesłanie liczby płacących członków, nazwisko delegata wraz z pełnymi danymi kontaktowymi (adres e-mail, numer telefonu, adres) wraz z krótkim opisem do biura ZNSSK pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Wybór delegatów prosimy udokumentować uchwałą swojego Zarządu. Prosimy pamiętać, że nieobecność delegata podczas Zjazdu nie leży w interesie Stowarzyszenia.

Relację z 53. zebrania delegatów ZNSSK w Polsce znaleźć można TUTAJ.

Skip to content