54. Zjazd Delegatów ZNSSK

54. Zjazd Delegatów ZNSSK

19 maja 2023 roku na Górze Świętej Anny obradował 54. Zjazd Delegatów Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK). Na spotkanie przybyli delegaci z całej Polski, ze Śląska, Warmii i Mazur oraz z Pomorza. Głównym tematem spotkania była postępująca dyskryminacja mniejszości niemieckiej.

W spotkaniu wzięło udział łącznie 31 delegatów , a także goście tacy jak: Peter Herr, Konsul RFN w Opolu, Zuzanna Donath-Kasiura – Wicemarszałek (będąca jednocześnie delegatem), Zuzanna Herud – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Wielokulturowości, Poseł Ryszard Galla, Józef Swaczyna – Starosta powiatu strzeleckiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rafał Bartek, który powiedział:

Niestety, miniony rok został przyćmiony przez trwającą dyskryminację 55 tysięcy dzieci mniejszości niemieckiej. Zrobiliśmy wiele w tym zakresie i będziemy to robić tak długo, jak długo dyskryminacja będzie trwać. (…) Musimy walczyć o język niemiecki za wszelką cenę i nie możemy tracić ducha w tej kwestii, ponieważ bez języka niemieckiego nie będzie przyszłości dla mniejszości niemieckiej.

Poruszono temat spisu powszechnego w odniesieniu do ograniczenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Według spisu, językiem niemieckim w domu posługuje się 199 000 osób (w porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku, liczba ta wynosiła 96 000 osób). Więcej informacji na temat spisu można znaleźć tutaj.

Podczas spotkania podsumowano działalność Związku w minionym roku, każdy członek zarządu przedstawił krótkie sprawozdanie z regionu, który reprezentuje.W 2022 roku została opracowana strategia mniejszości niemieckiej, którą na spotkaniu przedstawił przewodniczący Bartek. Najważniejszymi celami na najbliższe 4 lata pozostają m.in.:

  • promocja języka niemieckiego, w tym rozwój szkół i przedszkoli,
  • praca z młodzieżą,
  • zachowanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego oraz
  • wzmocnienie struktur mniejszości niemieckiej.

Ponadto Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko, które prowadzi Niepubliczną Szkołę w Grodzisku zostało przyjęte w poczet członków stowarzyszonych Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej.

Delegaci przyjęli również 3 rezolucje:

  1. Rezolucja w sprawie aktywnego udziału i świadomego wyboru w wyborach parlamentarnych 2023.
  2. Rezolucja w sprawie wzmożonych działań na rzecz dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej.
  3. Rezolucja w sprawie trwającego ograniczenia nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości niemieckiej z 3 godzin do jednej godziny tygodniowo.

 

Spotkanie jest dobrą okazją do rozmowy o ważnych projektach Mniejszości Niemieckiej. W ten sposób zaprezentowano projekt Deutsch AG i podsumowano Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej 2022. Delegaci głosowali nad programem pracy na rok 2023/2024.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce jest dachową organizacją mniejszości niemieckiej w Polsce, skupiającą wszystkie organizacje regionalne mniejszości niemieckiej. Do głównych zadań ZNSSK należy m. in. wspieranie i dbanie o rozwój kultury i języka niemieckiego pośród członków organizacji oraz wspieranie i koordynowanie działalności poszczególnych organizacji członkowskich. Więcej informacji: www.vdg.pl

Skip to content