Brakuje ci listy Mniejszości Niemieckiej w twoim okręgu? Zagłosuj w województwie opolskim!

Brakuje ci listy Mniejszości Niemieckiej w twoim okręgu? Zagłosuj w województwie opolskim!

Każdy, kto nie mieszka w województwie opolskim, a chciałby tutaj oddać swój głos, szczególnie na jednego z kandydatów KWW Mniejszość Niemiecka do Sejmu, czy do Senatu w okręgu 52 (Opole i powiat opolski), powinien pobrać w dowolnym urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania lub dopisać się do spisu wyborców (wniosek o zmianę miejsca głosowania). Aby to zrobić, wystarczy złożyć wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania, zawierający dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie tego dnia.

Najprościej i najszybciej wniosek złożyć przez internet. Można to zrobić poprzez stronę gov.pl  (usługa „Zmień miejsce głosowania”)  lub za pomocą aplikacji mObywatel.

Aby zostać dopisanym do spisu wyborców, dokumenty należy złożyć najpóźniej 12 października. Zmiana miejsca głosowania jest bezpłatna.

Zachęcamy do dopisania się do spisu możliwie najszybciej i nie odkładania tego na ostatnią chwilę.

Uwaga: osoby, które zapiszą się do spisu wyborców przed jesiennymi wyborami, będą mogły oddawać głosy wyłącznie podczas wyborów i referendum 15 października, ponieważ dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym – do najbliższych wyborów.

Osoby, które tego dnia wyjeżdżają poza granice kraju, mogą dopisać się do spisu wyborców za granicą w miejscu pobytu w dniu wyborów lub mogą głosować na podstawie zaświadczenia.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnej gminie w Polsce, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię  i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 12 października. Im szybciej ktoś zgłosi się po takie zaświadczenie, tym większa szansa, że uniknie czekania w kolejce w urzędzie.

Ważne: należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Więcej szczegółów, informacji i wzorów znajdziesz TUTAJ w zakładce ‘Jak głosować’.

Skip to content