Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: konkurs dla młodych naukowców

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: konkurs dla młodych naukowców

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej ogłasza konkurs na realizację projektów badawczych prowadzonych przez młodych naukowców, w tym doktorantów i studentów. Do udziału w nim zaproszeni są wszyscy, w których obszarze zainteresowań pojawiają się kwestie związane z przeszłością, współczesnością lub perspektywami Niemców w Polsce.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, ul. Szpitalna 7a, 45-010 Opole najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Z autorami wybranych koncepcji Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zawrze umowę o dzieło na kwotę do 9000,00 zł netto. Spośród zgłoszonych wniosków Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zakłada realizację dwóch projektów; efektem końcowym pracy badawczej powinien być artykuł naukowy o objętości co najmniej jednego arkusza wydawniczego.

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu powinny zostać przeprowadzone w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie organizatora TUTAJ.

KONKURS - ogłoszenie.pdf KONKURS - regulamin .pdf KONKURS - Formularz .docx
Skip to content