Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: Międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej: Międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców

Pomimo upływu czasu i zmieniających się warunków politycznych i społeczno-kulturowych, zagadnienia związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi nie tracą na aktualności. W myśl zapisów ustawy w Polsce funkcjonuje obecnie dziewięć mniejszości narodowych (Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi) oraz cztery mniejszości etniczne (Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy). Istnieją także społeczności
zabiegające o ich formalne uznanie. Podobnie kwestia różnorodności przedstawia się w odniesieniu do mniejszości niemieckich, rozsianych po całym świecie. W Europie ich organizacje i stowarzyszenia działają w kilkunastu krajach, jednak ich status formalny jest zróżnicowany.

Organizowana przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach międzynarodowa konferencja adresowana jest do młodych naukowców (w wieku do 35 lat), stawiających pierwsze kroki w badaniach naukowych, względnie przygotowujących obecnie rozprawy magisterskie lub doktorskie.

Ogranizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 czerwca 2022. Język konferencji: polski i niemiecki. Wydarzenie odbędzie się w Opolu w dniach 10.–11.10.2022. Więcej informacji w plikach załączonych na dole artykułu.

Źródło: Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

KONFERENCJA - Zaproszenie .pdf KONFERENCJA Formularz zgłoszeniowy .docx
Skip to content