Cykl debat: 30 lat Karty języków regionalnych i mniejszościowych

Cykl debat: 30 lat Karty języków regionalnych i mniejszościowych Foto: Pixabay

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zaprasza cykl debat pt.: 30 lat Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych (1992- 2022). poświęconych Europejskiej Karcie Języków Regionalnych i Mniejszościowych i jej realizacji. W tym roku obchodzimy 30-lecie wejście tego dokumentu w życie. To z punktu widzenia aktualnej sytuacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce związanej ze zmniejszeniem godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, dobra okazja by porozmawiać o prawach do pielęgnowania, nauczania języków mniejszości.

Na debaty zaproszeni są serdecznie wszyscy członkowie i sympatycy Mniejszości Niemieckiej, radni, burmistrzowie, wójtowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz dyrektorzy wydziałów oświaty.

Głównym prelegentem będzie prof. dr hab. Grzegorz Janusz, kierownik Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który specjalizuje się w prawach mniejszości narodowych w Europie. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu praw mniejszości narodowych oraz ponad 30 ekspertyz zleconych przez instytucje publiczne (m.in. Sejm, Senat, MSZ, MSWiA, MAiC, NIK, GUS). Współautor pierwotnego projektu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, ekspert Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Spotkania poprowadzi ks. Diakon Marek Dziony. Debaty odbywać się będą w języku polskim.

Terminy i miejsca spotkań:

  1. 05.09.2022 godz 17:00: Bierawa – Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ul. Kościelna 2;
  2. 06.09.2022 godz 17:00: Walce – Gminny Ośrodek Kultury. ul. Opolska 23a;
  3. 07.09.2022 godz 17:00: Kluczbork – Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1;
  4. 08.09.2022 godz 17:00: Biała – GCK Biała ul. Prudnicka 35.

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych to europejska konwencja, zatwierdzona w 1992 roku w ramach Rady Europy. Jej celem jest ochrona oraz promocja języków regionalnych oraz języków mniejszości narodowych w Europie. Karta weszła w życie w 1998 roku po ratyfikacji przez pierwsze pięć państw (Norwegia, Finlandia, Węgry, Holandia i Chorwacja). W Polsce konwencja obowiązuje od 1 czerwca 2009 roku. Treść Konwencji tutaj.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Konsulatu RFN w Opolu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W tym kontekście przypominamy również o wydanym przez ZNSSK w Polsce dokumencie: Stanowisko mniejszości niemieckiej wobec realizacji Europejskiej karty języków

 

Źródło: TSKN na Śląsku Opolskim

Skip to content