Czarny dzień w polskim sejmie

Czarny dzień w polskim sejmie

Podczas dzisiejszego (środa, 27 października 2021) posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE) został zgłoszony wniosek o poszerzenie prezydium Komisji oraz o odwołanie posła Ryszarda Galli z funkcji jej wiceprzewodniczącego. Paradoksem jest to, że o ile wniosek zostanie przegłosowany, odwołany zostanie de facto jedyny obecny w Komisji poseł, będący przedstawicielem nie tylko mniejszości niemieckiej, ale mniejszości narodowych w ogóle. Ze względu na personalny charakter wniosku głosowanie odbyć się będzie mogło najwcześniej po trzech dniach po jego zgłoszeniu. Z niepokojem czekamy na jego wyniki.

Niedługo potem, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zgłoszona została poprawka do budżetu na rok 2022. Jej przedmiotem ma być subwencja oświatowa, przeznaczona dotychczas na finansowanie nauki języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Subwencja miałaby, zamiast na naukę języka niemieckiego, zostać przeznaczona na naukę języka polskiego ojczystego poza granicami Rzeczypospolitej. „Tyle praw dla mniejszości w Polsce ile praw dla mniejszości polskiej i Polaków w Niemczech”, uzasadnia poseł Janusz Kowalski. Swój ruch poseł Solidarnej Polski zapowiadał już na początku tygodnia na antenie Radia Opole: „Nie możemy jako państwo polskie akceptować takie stanu rzeczy, że Niemcy łamią prawa mniejszości polskiej i Polaków w bezczelny sposób”. Na szczęście wniosek posła przegłosowany został negatywnie.

Skip to content