Log in

Język mniejszości: Ile jeszcze trzeba czekać na nowe prawo?

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Rozporządzenie to określa m.in. wymogi stawiane arkuszom organizacyjnym szkół i przedszkoli - dokumentom, które dokładnie opisują plany organizacji nauczania w najbliższym roku szkolnym.
  • Publiziert in Bildung
Diesen RSS-Feed abonnieren