Log in

Offizielle Stellungnahme des polnischen Bildungsministeriums hinsichtlich der Schulzeugniseinträge

Am 19. Juni 2020 erhielten wir die offizielle Stellungnahme bezüglich der Schulzeugniseinträge folgender Schulfächer: Deutsch als Minderheitensprache, Geschichte und Kultur der deutschen nationalen Minderheit, Geographie Deutschlands von Frau Katarzyna Koszewska (Leiterin des Departments für Allgemeinbildung im polnischen Bildungsministerium) adressiert an Herrn Rafał Bartek, Vorstand-Vizevorsitzenden des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG/ZNSSK) und Vorstand-Vorsitzenden der Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien (SKGD/TSKN).

Die Erläuterung dieses Schreibens finden Sie im Artikel Schulzeugniseinträge, "Minderhieten-Schulfächer" und ihre Beziehung.

Download:

 

 

  • Publiziert in Bildung

Schreiben des Bildungsministeriums betr. der Qualifikationen für den Minderheitenunterricht in Klassen 1-3

In der letzten Zeit erreichten uns Anfragen von Schuldirektoren, in denen sie darauf hingewiesen haben, dass, das Oppelner Bildungskuratorium die Qualifikationen der Deutschlehrer, die Deutsch als Minderheitensprache in den Klassen 1 bis 3 der Grundschule unterrichten, in Frage stellt. Daraufhin hat sich die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien diesbezüglich an das polnische Bildungsministerium gewandt und heute bekamen wir eine Antwort. In dem Schreiben können wir unter Anderem lesen: „(…) wenn der Deutschlehrer, die Berechtigung für den Unterricht Deutsch als Minderheitensprache besitzt, dann kann er dieses Fach auch in den Klassen 1-3 unterrichten.“ 

Alle Interessierten bitten wir darum sich mit der ganzen Antwort des Bildungsministeriums, die sie in der Anlage finden werden, auseinanderzusetzen.  

Pismo MEN 01 1 1448x2048Pismo MEN 01 2 1448x2048Pismo MEN 01 3 1448x2048

  • Publiziert in Bildung

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmniejsza uczniom dostęp do nauczania języka niemieckiego

Z nowym rokiem szkolnym w szkołach podstawowych uczniowie klas VII nie będą mieli możliwości równoległej nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego.

Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym dzieci z klas VII i VIII miały możliwość równoczesnej nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości i języka niemieckiego jako obcego, przy założeniu różnych podstaw programowych. W tym roku szkolnym prawo się nie zmieniło, a Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zmniejsza uczniom dostęp do nauczania języka niemieckiego. Wszystko poprzez własną interpretację przekazaną do Kuratoriów Oświaty.

Tym samym rodzice i dyrektorzy szkół zostali postawieni „pod ścianą” i muszą dokonać absurdalnego wyboru między:

  1. wprowadzeniem innego języka obcego przy zachowaniu języka mniejszości niemieckiej, ale wtedy bez możliwości zdawania języka niemieckiego na egzaminie 8-klasisty;
  2. a rezygnacją z języka mniejszości i dzięki temu możliwością uczęszczania na język obcy niemiecki ale wtedy (UWAGA!) język niemiecki jako język mniejszości nie pojawi się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej od roku dysponują trzema niezależnymi opiniami prawnymi, w tym opinią Biura Analiz Sejmowych, które mówią jasno, że przepisy nie zabraniają równoczesnego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego.

Wielokrotnie prowadzone rozmowy z MEN, nie przyniosły żadnego efektu. Mimo deklaracji złożonych przez przedstawicieli polskiego rządu m.in. podczas obrad polsko-niemieckiego „okrągłego stołu”, w dniu 19 czerwca 2019r. w Berlinie o wprowadzeniu nowych rozwiązań przez MEN w tym zakresie. Żadna propozycja zmiany rozporządzeń oświatowych nie została po dzień dzisiejszy przedstawiona.

Z rozeznania Mniejszości Niemieckiej wynika, że szkoły nie są przygotowane kadrowo na wprowadzenie nowego języka obcego. Również rodzice i same dzieci wyrażają chęć zdawania języka niemieckiego na egzaminie 8-klasisty, ze względu na wagę jaką w polskim systemie oświaty przypisuje się temu egzaminowi. Skutkiem działań MEN będzie zakończenie edukacji języka niemieckiego jako języka mniejszości na etapie klasy VI szkoły podstawowej.

W konsekwencji tych działań po raz pierwszy, od momentu wprowadzenia języka niemieckiego do szkół, w regionach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką, gdzie w okresie całego PRL do 1989 był językiem zakazanym, obniży się standard  nauczania tego języka w szkołach. Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej od wielu lat postulują o polepszenie jakości nauczania języka mniejszości niemieckiej, w Polsce tymczasem od roku szkolnego 2019/2020 nie tylko nie ma szans na poprawę jakościową, ale jeszcze dodatkowo faktycznie zmniejszy się liczba godzin nauczania języka niemieckiego. W ślad za tymi rozwiązaniami nauczycielom zostanie obniżone tzw. „pensum” czego skutkiem mogą być w przyszłości zwolnienia świetnie wykwalifikowanej kadry. Konsekwencje są dalej idące – zmniejszenie, a nawet brak nauki języka spowoduje zmniejszenie umiejętności językowych przyszłych studentów i kolejnych pracowników. Mieszkańcy województwa opolskiego z perfekcyjną znajomością języka niemieckiego są wielkim atutem tego regionu. To m.in. z ich powodu inwestują tutaj nowe firmy i spółki.

Rodzice nie kryją zdenerwowania i rozgoryczenia całym obrotem sytuacji mówiąc wprost, że znowu najbardziej tracą na tym dzieci, którym utrudnia się poznanie własnej tożsamości i naukę języka. Kolejny raz udowadnia się, że nie warto przyznawać się do stron i języka bliskiego sercu.

Rodzice należący do Mniejszości Niemieckiej apelują do wszystkich rodziców by pisemnie zwrócili się do dyrektorów szkół, wójtów, burmistrzów, prezydentów, kuratorów a także do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie powodów tej dyskryminacji i przyczyn pogarszania się dostępności edukacji  językowej dla dzieci wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.

W roku szkolnym 2018/2019 z możliwości nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości tylko w województwie opolskim skorzystało 6371 dzieci w 115 przedszkolach oraz 26560 dzieci
w 245 szkołach podstawowych. W województwie śląskim było to 762 dzieci w 22 przedszkolach  i 20144 dzieci w 226 szkołach podstawowych, a w województwie warmińsko-mazurskim 1960 dzieci w 40 szkołach podstawowych.

Źródło: TSKN na Śląsku Opolskim

  • Publiziert in Bildung

Korrespondenz mit dem Bildungsministerium bez. den Bildungsproblemen der deutschen Minderheit

Im Juni 2019 hat der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen von dem Unterstaatssekretär des polnischen Bildungsministerium Maciej Kopeć ein Schreiben erhalten, in dem Herr Kopeć seine Bereitschaft zur Lösung der Bildungsprobleme der deutschen Minderheit deklariert. Dies betrifft insbesondere die neue Interpretation, die sich auf das Problem des Deutschunterrichts als Minderheitensprache und als Fremdsprache in der 7. und 8. Klasse der Grundschule bezieht.

Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden neuen Schuljahr und fehlenden Informationen seitens des Bildungsministeriums wandte sich der VdG-Vorsitzende, anhand eines Schreiben, an den Bildungsminister Dariusz Piontkowski mit der Bitte um entsprechende Informationen.

Nehmen Sie zur Kenntnis den Inhalt beider Schreiben:

MEN.Podsekretarz Stanu M.Kopeć 1MEN.Podsekretarz Stanu M.Kopeć 2Pismo MEN 08.08.2019 1

  • Publiziert in Bildung

Sejmausschuss unterstützt Anliegen der DMi

Am 2. April 2019 richtete die Vorsitzende der Sejm-Kommission für nationale und ethnischer Minderheiten Danuta Pietraszewska ein Schreiben an die Ministerin für Bildungswesen Anna Zalewska bezüglich dem Problem des Deutschunterrichts als Minderheitensprache und als Fremdsprache in den 7. und 8. Klassen der Grundschulen.

Bereits am 9. März verfasste der VdG-Vorstand eine Erklärung bez. dem Verbot des Deutschunterrichts als Minderheitensprache und als Fremdsprache in den Grundschulen, die während einer Pressekonferenz am 21. März veröffentlicht wurde.

Beiliegend finden Sie die Kopie des Originalschreibens:

  • Publiziert in Bildung
Diesen RSS-Feed abonnieren