Dietmar Nietan nowym Koordynatorem Niemiecko-Polskiej Współpracy

Dietmar Nietan nowym Koordynatorem Niemiecko-Polskiej Współpracy

9 marca 2022 roku Dietmar Nietan został powołany na Koordynatora Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej. Tym samym w jego rękach spoczywać będą starania o dalsze zbliżenie obu społeczeństw i realizację wspólnych polsko-niemieckich projektów.

Od lat, a zwłaszcza w ostatnim czasie, pan Nietan szczególnie ściśle współpracuje z mniejszością niemiecką w Polsce. Jako członek SPD, w obliczu zamiaru ograniczenia finansowania języka niemieckiego jako języka mniejszości, już w grudniu minionego roku podkreślił gotowość niemieckiego MSW do dalszego wspierania mniejszości niemieckich: „Zapewniam Pana, że mniejszość niemiecka w Polsce może liczyć na nasze wsparcie” [1]. Również jako przewodniczący Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich z jednej strony wyraźnie wypowiadał się przeciwko agresywnej polityce Rosji, z drugiej natomiast podkreślał znaczenie demokratycznych wartości wolnej Europy:

Wielkim historycznym obowiązkiem rządów w Berlinie i Warszawie jest skorzystanie z tej szansy już teraz, poprzez znalezienie odwagi po obu stronach, aby skorygować błędną politykę i wzmocnić wolność, demokrację, praworządność i bezpieczeństwo w Europie w UE i poza nią poprzez wspólne działania. [2]

Świadomi tego, jak bardzo angażuje się w relacje polsko-niemieckie, jesteśmy pewni, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu.

Czytaj również:
Niemieccy parlamentarzyści w obronie mniejszości niemieckiej w Polsce (3 lutego 2022)

Bardzo się cieszę z mojego nowego zadania, ponieważ relacje z Polską są dla Niemiec bardzo szczególne. Oprócz partnerstwa w UE i NATO charakteryzuje się ono dwustronnymi połączeniami na wielu płaszczyznach: przygranicznymi dojeżdżającymi do pracy i niemiecko-polskimi miastami partnerskimi; Polacy, którzy mieszkają i pracują w całych Niemczech lub firmy, które ściśle ze sobą powiązane są nasze obszary gospodarcze.

W obliczu rosyjskiej agresji Niemcy i Polacy są teraz bardziej niż kiedykolwiek wezwani do uczynienia Europy silną w ścisłym partnerstwie i do obrony naszych wspólnych wartości.

Przede wszystkim jednak to różnorodne powiązania społeczeństwa obywatelskiego i współpraca transgraniczna stanowią mocny i bogaty fundament partnerstwa z Polską. Aby jeszcze bardziej skonsolidować te ważne mosty oraz wzmocnić wzajemne zrozumienie i zaufanie, chciałbym pracować jako koordynator niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej [3],

komentował swoją nominację pan Nietan.

Życzymy Panu wszystkiego najlepszego, dużo wytrwałości i sukcesów w nowej funkcji!

Biuro „Koordynatora ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Granicznej” powstało w 2004 roku w celu dalszego pogłębienia dobrosąsiedzkich i społecznych stosunków między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską. Wcześniej pełnili to stanowisko prof. Gesine Schwan (2004-2009), była minister stanu Cornelia Pieper (2009-2013) oraz premier Brandenburgii Dietmar Woidke (2014-2022). [4]

Źródła:
[1] SPD po stronie mniejszości niemieckiej w Polsce (www.vdg.pl, 20 grudnia 2022)
[2]: Wir brauchen eine Deutsch-Polnische Werte- und Interessengemeinschaft zum Schutz der Ukraine (Federalny Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich, 5.3.2022)
[3, 4]: Der Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych (9.3.2022)

Skip to content