Dietmar Nietan, koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej, z wizytą u mniejszości niemieckiej w Polsce

Dietmar Nietan, koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej, z wizytą u mniejszości niemieckiej w Polsce Von links / od lewej: Ryszard Galla, Leon Malcharczyk, Dietmar Nietan, Rafał Bartek, Zuzanna Donath-Kasiura

W dniach 21–24 października 2022 r. Dietmar Nietan, od marca 2022 r. koordynator rządu federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej, przebywa z wizytą w Polsce. Po wizytach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku nastąpił dzień w Opolu, gdzie polityk spotkał się z przedstawicielami dyrektorów szkół i nauczycieli oraz przedstawicielami mniejszości niemieckiej.

Podczas spotkania w Opolu Dietmar Nietan mógł zapoznać się z aktualną sytuacją Niemców w Polsce: podczas spotkań omówiono zarówno sukcesy jak i udane projekty, w tym Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce, które zostało otwarte we wrześniu tego roku i które polityk również mógł zwiedzić. Poruszono jednak również  tematy związane z trudnościami, jakie w ostatnich miesiącach napotyka mniejszość niemiecka. W nawiązaniu do wprowadzonego w lutym br. przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie ograniczenia liczby godzin języka niemieckiego dla dzieci w szkołach z 3 do zaledwie 1 godziny tygodniowo przewodniczący ZNSSK w Polsce Rafał Bartek przypomniał: “Dobrze, że spotykamy się w takim miejscu, jak to Centrum, gdzie można na wystawie stałej zobaczyć, jak daleką drogę przeszliśmy jako mniejszość niemiecka, i że jest to droga porozumienia i jedności, budowania pomostów. I dzisiaj ta droga, która odbyta została przez wiele tysięcy ludzi w Polsce, przez obywateli polskich, stoi pod znakiem zapytania, mając na względzie niepewną przyszłość językową nauczycieli, przyszłość językową dzieci mniejszości niemieckiej, a w ślad za tym niepewną przyszłość całej mniejszości niemieckiej w Polsce”. (…) Podkreślił też, jak bardzo mniejszość niemiecka, zwłaszcza dziś, potrzebuje wsparcia rządu federalnego.

Podczas następującej konferencji prasowej Dietmar Nietan podkreślił, jak bardzo ważny dla niego, jako koordynatora współpracy polsko-niemieckiej, jest kontakt z przedstawicielami organizacji mniejszości niemieckiej. Podkreślił przy tym, że rząd niemiecki chce nadal wspierać mniejszość niemiecką: “Jeśli rząd karze mniejszość, która ma duży udział w sukcesie wielkiego całego kraju, ponieważ polski rząd jest niezadowolony z [działań] rządu niemieckiego, to jest to nie tylko niesprawiedliwe. Jest to ewidentna dyskryminacja polskich obywateli, a ostatecznie jest to polityka, która stawia pod znakiem zapytania podstawy dynamicznego rozwoju tego regionu”. Na temat zmniejszenia finansowania nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w Polsce stwierdził: „Powiedziałem Ministrowi Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, panu Czarnkowi, na spotkaniu 10 dni temu, że dyskryminacyjne zmniejszenie większości rządu polskiego w Sejmie (…) w odniesieniu do mniejszości niemieckiej w Polsce nie ułatwiło moich zadań związanych z zapewnieniem poprawy warunków nauczania języka polskiego w Niemczech, a wręcz je utrudniło. Gdyż w niemieckim parlamencie jest wielu kolegów, którzy mówią mi, że podejmiemy decyzje w budżecie dopiero, gdy  polski rząd wycofa te cięcia.” Dalej kontynuował: “Wtedy mówię moim kolegom w niemieckim Bundestagu to samo, co powiedziałem moim polskim kolegom z PiS: Nie chcę, gdy mamy nieporozumienia w rządach, aby ani mniejszość niemiecka była brana jako zakładnik, tak samo jak nie chcę, by była pociągana do odpowiedzialności Polonia w Niemczech. Dlatego, pomimo cięć dla mniejszości niemieckiej, jestem zdecydowany na osiągnięcie poprawy budżetu dla Polonii. Ale klimat do tych działań został jednostronnie pogorszony przez polski rząd”.

Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego, podkreśliła zaangażowanie poszczególnych gmin, które zdecydowały się częściowo pokryć brakujące środki na lekcje niemieckiego w nowym roku szkolnym. Podkreśliła, że – biorąc pod uwagę dzisiejsze trudności finansowe wynikające z kryzysu energetycznego – jest to ogromne obciążenie dla społeczności, podkreślając przy tym: „Język niemiecki to nie tylko część naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego tego województwa, ale też motor rozwoju gospodarki. (…) Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim wójtom, samorządowcom, którzy w tych trudnych czasach wzrostu cen zdecydowali się dofinansować naukę odebranych godzin języka niemieckiego.”

Ryszard Galla, poseł z mniejszości niemieckiej w polskim Sejmie, podkreślił konieczność prowadzenia rozmów przez oba rządy, także w związku z trudnościami i różnicami zdań: „Ostatni okres jest okresem braku rozmowy, kontaktów, wymiany doświadczeń. (…) W okresie, kiedy mamy wiele problemów, począwszy od pandemii, inflacji, drożyzny, wojny powinniśmy ze sobą jak najbardziej współpracować. (…) Chciałbym, aby co najmniej w tych najbliższych miesiącach, odbyło się spotkanie konsultacyjne obu rządów, kiedy moglibyśmy rozmawiać o problemach obu rządów.”

Przyjazd Dietmara Nietana do Polski wiązał się z kilkoma spotkaniami. Po sobotnim spotkaniu z Konsulem Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Martinem Kremerem, miała miejsce konferencja młodzieżowa na temat stosunków polsko-niemieckich, która odbyła się w międzynarodowym centrum spotkań młodzieży “Fundacja Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”, zorganizowana przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Następnie, już w Opolu, odbyły się spotkania z przedstawicielami samorządów, organizacji mniejszości niemieckiej oraz z nauczycielami i dyrektorami szkół.


Dietmar Nietan jest socjaldemokratycznym politykiem Republiki Federalnej Niemiec. Od 1998 do 2005, jako poseł w wyborach bezpośrednich, a od 2009 ponownie na liście SPD, reprezentuje w niemieckim Bundestagu interesy mieszkańców powiatu Düren (Nadrenia Północna-Westfalia). W trakcie czterech dotychczasowych kadencji Dietmar Nietan kształtował politykę w Bundestagu. Koncentruje się na polityce zagranicznej i stosunkach między Niemcami a Polską.

Od 2022 roku Dietmar Nietan  pełni funkcję Koordynatora Rządu Federalnego ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Transgranicznej. Jednym z najważniejszych zadań w tym urzędzie, istniejącym od 2004 roku, jest pielęgnowanie dobrych relacji między Republiką Federalną Niemiec a Rzecząpospolitą Polską.

Polecamy również relacje:

Nie ma powodu do cięć” – Wochenblatt.pl
Poseł SPD Dietmar Nietan w Opolu: nie wycofamy finansowania języka dla Polonii w Niemczech” (Radio Opole, 23.10.2022).
Bliżej porozumienia. Będzie zgoda w sprawie nauki polskiego za Odrą i niemieckiego w Polsce?” (TVP3 Opole, 23.10.2022).

Skip to content