Doroczne spotkanie Związku Wypędzonych

Doroczne spotkanie Związku Wypędzonych

W środę, 27 kwietnia 2022, odbyło się w Berlinie, pierwsze po jesiennych wyborach w niemieckim Bundestagu, doroczne spotkanie Związku Wypędzonych. Na spotkaniu obecni byli m. in. przedstawiciele rząu, partii CDU/CSU oraz SPD oraz Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich AGDM oraz Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland; przyjęcie było również okazją do przedstawienia nowej pełnomocnik Rządu Federalnego ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych, Natalie Pawlik (SPD).

„Szczególnie ucieszyło mnie to, że grupa parlamentarna CDU/CSU w niemieckim Bundestagu była silnie reprezentowana przez wielu posłów, co stanowiło wyraźny sygnał poparcia ważnych dla nas kwestii” prof. dr Bernd Fabritius, przewodniczący Związku Wypędzonych.

W rozmowach szczególnie dużo uwagi poświęcono aktualnej sytuacji w Ukrainie; obecna na spotkaniu minister Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny Nancy Faeser zapewniła o wsparciu bieżącym i finansowaniu dla mniejszości niemieckiej w Ukrainie. Omawiano również temat ograniczenia finansowania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w Polsce.

„Wszystkich bulwersuje dyskryminacyjne postepowanie z uczniami z mniejszości niemieckiej w Polsce, interesuje skarga złożona w tej sprawie do Komisji Europejskiej oraz stosunek Rządu Federalnego wobec tego problemu”, relacjonował przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Bernard Gaida. „Szczególnego znaczenia nabrało stwierdzenie min. Faeser, że jest ona nieakceptowalna i Rząd Federalny podejmie adekwatne działania dyplomatyczne w celu jej usunięcia. (…) Mam nadzieję, że szereg moich wyjaśnień przyczyni się do wzmocnienia nacisków na Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w celu usunięcia szkodliwego i bezprawnego rozporządzenia. Dziękuję za zapewnienie o dalszej aktywnej polityce Niemiec w stosunku do swych rodaków poza ich granicami”, uzupełnił.

Czytaj więcej: Doroczne spotkanie Związku Wypędzonych (Wochenblatt.pl).

Pełna treść przemówienia minister Nancy Faeser (DE):

Media

Skip to content