FUEN zdecydowanie potępia rosyjskie ataki wojskowe na Ukrainie

FUEN zdecydowanie potępia rosyjskie ataki wojskowe na Ukrainie

Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) zdecydowanie potępia ataki wojskowe na Ukrainie. Wraz z tym brutalnym najazdem Rosja zlekceważyła zarówno niezależność państwa, jak i prawo międzynarodowe, rozpoczynając wojnę, która przyniesie spustoszenie, śmierć niewinnych ludzi i szkody gospodarcze.

FUEN wyraża pełną solidarność z państwem ukraińskim, jego obywatelami i wszystkimi narodowościami mieszkającymi na jego terytorium. Jesteśmy pełni obaw o ich bezpieczeństwo, a nasze myśli kierujemy do wszystkich mniejszości reprezentowanych przez organizacje członkowskie FUEN:

All-Ukrainian National Cultural Association of the Moldovians
The Cultural Alliance of Hungarians in Sub-Carpathia
Council of Germans in Ukraine
Society of the Carpatho-Rusyns in Ukraine
Federation of Greek Communities of Ukraine
Public Organization «Assembly of Nationalities of Ukraine»
Association of Crimean Karaites “Krymkarailar”
Mejlis of the Crimean Tatar People.

W ostatnich latach FUEN zorganizowała kilka wydarzeń i wiele wizyt na Ukrainie. Czyniąc to, FUEN  zawsze była zaangażowana w promowanie dialogu między przedstawicielami państw i mniejszościami w celu znalezienia rozwiązań wielu problemów wpływających na prawa licznych rdzennych mniejszości narodowych i językowych Ukrainy.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wojny i konflikty zbrojne nigdy nie są dobrym rozwiązaniem dla rozstrzygania historycznych sporów, zwłaszcza że są szczególnie szkodliwe dla mniejszości. Wzywamy społeczność międzynarodową do nałożenia najostrzejszych sankcji na Rosję i do podjęcia próby natychmiastowego położenia kresu tej agresji.

Skip to content