Głos Polonii w sprawie zamiaru cięcia subwencji oświatowej

Głos Polonii w sprawie zamiaru cięcia subwencji oświatowej

W sprawie zamiaru wprowadzenia poprawki do budżetu na rok 2022, dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce skutkującej drastycznym ograniczeniem środków na nauczanie języka ojczystego, wypowiedziała się również Polonia w Niemczech. Fragmenty wystosowanego pisma prezentujemy poniżej; całość – w zamieszczonych pod artykułem zdjęciach.

My, nowa generacja zaangażowanych Europejczyków z polskim paszportem działających aktywnie na rzecz wizerunku Polski i poprawy sytuacji dyskryminowanych Polaków w Niemczech nie zgadzamy się na polityzację Polonii i używanie jej do wewnątrzkrajowych politycznych rozgrywek.

Planowane obcięcie subwencji oświatowej dla grup uznanych Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, motywowane odebraniem ustawowych praw mniejszości niemieckiej w Polsce, nie jest tym rozwiązaniem, którego potrzebujemy.

Nie godzimy się na wdrażanie rozwiązań rzekomo korzystnych dla nas, bez prowadzenia z nami rozmów na temat aktualnych potrzeb Polonii, jak i bez znajomości kompleksowej sytuacji.

Potwierdzeniem naszego stanowiska jest fakt braku oparcia działań rządu i polskiej administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w kwestiach sytuacji polskiej społeczności w Niemczech o aktualne ekspertyzy i wiedzę ze środowisk polonijnych w Niemczech. Takie postępowanie jest zaprzeczeniem wartości demokratycznych i wyrazem braku szacunku wobec idei społeczeństwa obywatelskiego.

My nie chcemy i przede wszystkim nie potrzebujemy wsparcia kosztem marginalizacji innych. Odebranie subwencji oświatowej dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim to akt nieetyczny i krótkowzroczny, który nie uwzględnia negatywnych konsekwencji społecznych wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami.

Odebranie dzieciom należącym do mniejszości możliwości nauki języka ich pochodzenia jest wbrew obowiązującej w Polsce Ustawie z 2005 r., Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a przede wszystkim wbrew dążeniu do wychowania wykształconej nowej generacji Polaków, działającej w Polsce i w Europie, podejmującej w przyszłości pracę na miarę kwalifikacji w różnych krajach, w tym w Niemczech. (…)

Żądamy odrzucenia poprawki oraz znalezienia innego rozwiązania na poprawę stanu nauczania języka polskiego w Niemczech. Tym bardziej, że Polonia w Niemczech pielęgnuje przyjazne i dobrosąsiedzkie relacje z mniejszością niemiecką w Polsce, oparte na wzajemnym szacunku i wspólnej realizacji celów, chociażby w myśl Traktatu z 1991 roku .

Polnisches Bundesnetzwerk Partizipation und Soziales e.V.

Polnisches Bundesnetzwerk - Stellungnahme / Polnisches Bundesnetzwerk - Stanowisko Polnisches Bundesnetzwerk - Stellungnahme / Polnisches Bundesnetzwerk - Stanowisko

W dniach 19-21 września 2021, podczas V Kongresu Organizacji Polskich, organizacje polskie w Niemczech wystosowały również postulaty, ukierunkowane na problemy tej społeczności w Niemczech. Na prośbę Polonii publikujemy je w całości poniżej:

Polnisches Bundesnetzwerk - Stellungnahme / Polnisches Bundesnetzwerk - Stanowisko Polnisches Bundesnetzwerk - Stellungnahme / Polnisches Bundesnetzwerk - Stanowisko

Skip to content