Henryk Lakwa kandydatem KWW Mniejszość Niemiecka do Senatu

Henryk Lakwa kandydatem KWW Mniejszość Niemiecka do Senatu od lewej: R. Galla, H. Lakwa, R. Bartek

Decyzją KWW Mniejszość Niemiecka w senackim okręgu wyborczym nr 52 obejmujący powiat opolski i miasto Opole z listy Mniejszości Niemieckiej będzie startował kandydat na senatora Henryk Lakwa.

Poseł Ryszard Galla powiedział na konferencji prasowej:

Analiza wskazuje, że sytuacja w każdym z okręgów senackich jest inna i musieliśmy to wziąć pod uwagę. Po głębokim namyśle i konsultacji z szerokim gronem wyborców Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka podjął niezależną decyzję by w okręgu 52 wystawić jako kandydata na senatora obecnego starostę opolskiego – Henryka Lakwę. Jako KWW Mniejszość Niemiecka mamy program, w którym są wyartykułowane nasze wartości, żaden jednak ze znanych nam kandydatów startujących z konkurencyjnych ugrupowań w tym okręgu nie identyfikuje się w pełni z naszym programem, a tym samym z wartościami w nim zawartymi. Jak piszemy w naszym programie wyborczym: Czerpiemy z wiary, chrześcijańskich tradycji i wartości, europejskiej kultury oraz wielokulturowego bogactwa historycznego Górnego Śląska, w tym jego opolskiej części.

Ryszard Galla dodał również:

Henryk Lakwa to najlepszy kandydat na senatora. Znacie go Państwo – to wytrawny samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem znający problemy i potrzeby mieszkańców, i to na poziomie gminnym i powiatowym. Jest integralnie związany z naszym Heimatem. Co bardzo istotne, jest jednym z inicjatorów kontaktów międzynarodowych pomiędzy samorządami Ukrainy i Polski. To doświadczenie stało się ogromnie ważne obecnie tragicznych dla Ukrainy czasach. Taki kandydat nie budzi najmniejszych wątpliwości, jakie wyznaje wartości i czy oddać na niego głos.

Henryk Lakwa, podczas konferencji prasowej mówił:

Znacie mnie – od lat pracuję w samorządzie na rzecz mieszkańców! Rozpoczynałem pracę społeczną od szczebla gminy. Moją motywacją zawsze było by mieszkańcy naszej ziemi mogli godnie żyć i się rozwijać. Od początku jestem związany z lokalną społecznością. Obecnie widzę jak bardzo próbuje się scentralizować nasz region i cały kraj, jak zabiera się samorządom możliwość podejmowania podstawowych decyzji. Jak kawałek po kawałku, coraz bardziej zmniejsza się fundusze, które pozwalają na remonty dróg, wspieranie szkół czy przedszkoli, czy na działania na rzecz seniorów. To wzbudza we mnie głęboki sprzeciw. Dlatego postanowiłem wystartować w wyborach do Senatu. Czas to zakończyć! Apeluję – 15 pażdziernika głosuj na Henryka Lakwę.

Lider Mniejszości Niemieckiej – Rafał Bartek – zobowiązany uchwałą Zarządu TSKN poinformował, że Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim udziela  poparcia Beniaminowi Godyli, Kandydatowi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu nr 53 (obszar powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, oleskiego i strzeleckiego). Senator Godyla wyraził deklarację że będzie wspierał aktywnie poszerzanie samorządności regionalnej i rozwój integracji wspólnoty europejskiej oraz działał na na rzecz przywrócenia godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Henryk Lakwa, lat 60, kandydat do senatu z ramienia KWW Mniejszość Niemiecka. Szczęśliwy mąż oraz ojciec dorosłej córki. Od 1990 roku związany z samorządem, na początku jako radny Gminy Prószków, a od 1998 jako starosta opolski nieprzerwanie przez prawie 25 lat. Członek Związku Powiatów Polskich od 1999 r. Ojciec kontaktów na szczeblu samorządów pomiędzy Ukrainą a Polską.

 

Materiał jest sfinansowany i przesłany przez KWW Mniejszość Niemiecka.

Skip to content