Ifa oferuje program pomocy kulturalnej i wyjazdy hospitacyjne w organizacjach

Ifa oferuje program pomocy kulturalnej i wyjazdy hospitacyjne w organizacjach

ifa – Institut für Auslandsbeziehungen (Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranic) – jako organizacja pośrednicząca w zagranicznej polityce kulturalnej promuje międzynarodową sztukę i wymianę kulturalną.

W ramach nowej oferty można zapisać się na program pomocy kulturalnej bądź na wyjazdy hospitacyjne:

Program pomocy kulturalnej

Program pomocy kulturalnej skierowany jest do młodych pracowników i wolontariuszy, którzy chcą kontynuować swoją międzynarodową i międzykulturową edukację. Współpracują oni z organizacjami mniejszości niemieckiej w Europie Wschodniej i Azji Środkowej w celu realizacji specjalnego projektu lub projektu rozwojowego w dziedzinie kultury, młodzieży lub mediów. Stypendium umożliwia im wgląd w pracę projektową i działalność instytucji.

Termin składania wniosków do 23.07.2023 r.

Więcej informacji (Co obejmuje finansowanie?, Jakie wymagania należy spełnić?) można znaleźć tutaj.

 

Wyjazdy hospitacyjne w organizacjach

Hospitacje umożliwią pracownikom i wolontariuszom z organizacji mniejszości niemieckiej spędzenie do czterech tygodni w instytucji goszczącej. Daje im to nowe impulsy i sugestie dotyczące ich pracy oraz zapewnia im dalsze szkolenie zawodowe. Uczestnicy są inspirowani pracą innych organizacji i uczą się o modelach najlepszych praktyk i metodach pracy specyficznych dla danego tematu.

Międzynarodowa sieć programu finansowania oferuje również klubom, stowarzyszeniom i redakcjom mniejszości niemieckich możliwość nawiązywania kontaktów między krajami.

Termin składania wniosków do 06.08.2023 r.

Więcej informacji (Co obejmuje dofinansowanie?, Jakie wymagania należy spełnić?) można znaleźć tutaj.

Skip to content