Jednak przeciw mieszkańcom

Jednak przeciw mieszkańcom

Kiedy w poniedziałek na sesji Rady Miejskiej Dobrodzienia usłyszałem, że burmistrz odrzucił prośbę dyskryminowanej w Polsce mniejszości niemieckiej oraz petycję podpisaną przez niemal 1200 mieszkańców zabiegających o zminimalizowanie szkód edukacyjnych w wyniku odebrania dzieciom lekcji niemieckiego, uznałem, że trzeba zwrócić uwagę na stronę etyczną tego zagadnienia. To ważne, gdyż paradoksalnie politycy krajowi czy lokalni, którzy na naszych oczach rozmontowują system demokratyczny bądź łamią prawa człowieka i obywatela, niebywale często deklarują swoje rzekomo chrześcijańskie wartości. W końcu sprawca dyskryminacji Przemysław Czarnek jest nadal profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego!

Przypomniała mi się wizyta członków sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych u abp. Alfonsa Nossola, który po krótkiej rozmowie zorientował się, że niemal nikt z nich nie czytał orędzia Jana Pawła II „Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju”. Papież wydał je w 1989 r., gdy jeszcze nie istniała Europejska Karta Języków czy Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych. Wyprzedził polityków w podkreślaniu, że prawa mniejszości narodowych do języka i własnej kultury to element praw człowieka, które w całości bazują na chrześcijaństwie. Odczytałem radnym i burmistrzowi dwa zdania z tego orędzia: „Jako członkowie jednej rodziny Bożej nie możemy godzić się na istnienie wśród nas podziałów czy dyskryminacji. (…) Kiedy Kościół mówi o dyskryminacji w ogólności lub (…) o dyskryminacji konkretnej, która godzi w grupy mniejszościowe, to zwraca się przede wszystkim do własnych członków, niezależnie od ich pozycji czy odpowiedzialności w danym społeczeństwie. Podobnie jak nie może mieć miejsca dyskryminacja w Kościele, tak też żaden chrześcijanin nie może świadomie zachęcać do tworzenia, ani popierać takich struktur czy postaw, które rozróżniają jedne osoby od innych osób, grupy od innych grup”.

Uważam, że te słowa Jan Paweł II pozostawił nam na takie właśnie sytuacje jak ta, kiedy obowiązkiem moralnym chrześcijan sprawujących jakąkolwiek władzę jest sprzeciw wobec różnego traktowania obywateli – jak obecnie, gdy tylko dzieci uczące się niemieckiego jako języka mniejszości zostały pozbawione dwóch trzecich lekcji, w odróżnieniu od dzieci litewskich, białoruskich czy ukraińskich. Mimo że to partie rządzące z Warszawy zawiniły, to jednak zgoda na łamanie praw obywatelskich i szkodzenie edukacji dzieci uzasadniana wyłącznie problemami finansowymi gmin uwłacza ich powadze. Dlatego wiem, że to nie finanse, lecz inne priorytety są tego powodem. Tym bardziej, że niemal wszystkie gminy otaczające Dobrodzień, gospodarujące w tych samych warunkach, utrzymują dodatkowe lekcje niemieckiego.

Bernard Gaida

Skip to content