Katolickie Niepubliczne Przedszkole z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej w Chrząstowicach

Katolickie Niepubliczne Przedszkole z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej w Chrząstowicach Foto: Lucas Netter

W gminie Chrząstowice w niedzielę 10 września 2023 r. oficjalnie otwarto wyremontowane Katolickie Niepubliczne Przedszkole z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej, finansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI). W przyszłości w przedszkolu będzie mogło uczyć się do 48 dzieci.

Uroczystość otwarcia przedszkola rozpoczęła się o godzinie 14:00 i towarzyszyły jej występy dzieci oraz występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej DFK Gminy Chrząstowice. Podczas uroczystości poświęcono przedszkole i zasadzono symboliczne drzewa. Wśród zaproszonych gości byli Natalie Pawlik, pełnomocnik rządu Niemiec ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych, Peter Herr, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Florian Ciecior, wójt Gminy Chrząstowice, Henryk Lakwa starosta opolski, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, a także wielu przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, sponsorów i działaczy. Licznie przybyli na to wydarzenie mieszkańcy gminy i województwa opolskiego mogli skorzystać również z przygotowanych atrakcji dla dzieci: malowania twarzy, robienia baniek mydlanych czy oferty gastronomicznej przygotowanej. Wydarzenie mogło odbyć się dzięki sponsorom oraz dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego.

Rafał Bartek, wiceprezes Stowarzyszenia CUD i jednocześnie lider Mniejszości Niemieckiej mówił:

Nowe przedszkole, to nie tylko nowe mury, pomieszczenia i wyposażenie. Nowe przedszkole to też nowy początek, który stał się możliwy, dzięki tym wszystkim którzy założyli Chrząstowickie Stowarzyszenie Edukacyjne CUD i którzy niezależnie od tego, skąd są i jaką czują tożsamość, powiedzieli wprost, że chcemy, aby nasze dzieci miały możliwość edukacji w placówce o profilu katolickim i językowo-mniejszościowym.”

Jak podczas otwarcia przedszkola mówiła Natalie Pawlik, pełnomocnik rządu Niemiec ds. przesiedleńców i mniejszości narodowych:

„Dzisiejsze otwarcie przedszkola naocznie pokazuje, jak ważna jest praca Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. To przedszkole da dzieciom niezwykłą możliwość wzrastania w dwóch językach już od najmłodszych lat. Współistnienie języków (polskiego i niemieckiego przyp. Red.) i kultur będzie dla nich normalnością. Są to idealne warunki dla kolejnego aktywnego, kreatywnego przyszłego pokolenia mniejszości niemieckiej.”

Jest to piąte przedszkole w województwie opolskim, które zostało założone i jest prowadzone przez stowarzyszenie. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wspiera rozbudowę szkół stowarzyszeniowych Mniejszości Niemieckiej, dlatego jako właściciel budynku zawarł on umowę z lokalnym Chrząstowickim Stowarzyszeniem Edukacyjnym „CUD”, które to będzie wspierać dwujęzyczność dzieci i wychowywać je w duchu Dobrej Nowiny.

Budynek należał wcześniej do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i służył jako klasztor i przedszkole. Jednak ze względu na brak nowych powołań, ale także ze względu na konieczność kompleksowego remontu budynku, siostry opuściły budynek pod koniec lipca 2022 r. Po porozumieniu osiągniętym w kilku rozmowach z siostrami, w tym samym roku został on przejęty przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w celu dalszego prowadzenia chrześcijańskiego, ale w tym przypadku również dwujęzycznego przedszkola.

Budynek musiał zostać całkowicie odnowiony, aby spełnić wymogi państwowe. Remont został sfinansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny (BMI). Przebudowano klatkę schodową, szatnię, toalety, kuchnię, wielofunkcyjne sale dydaktyczne oraz pomieszczenia dla personelu przedszkola. W ten sposób powstały pomieszczenia, w których może uczyć się do 48 dzieci (2 grupy). Pierwsze 30 dzieci rozpoczęło zajęcia już 1 września.

Dzięki prywatnym sponsorom udało się sfinansować pierwszy sprzęt oraz ceremonię otwarcia. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego udało się wypromować dwujęzyczność podczas otwarcia.

Zgodnie z oczekiwaniami dzisiejszego społeczeństwa, celem ZNSSK dla placówki w Chrząstowicach jest umożliwienie dzieciom zdobycia dobrych umiejętności językowych. Socjalizacja dzieci w więcej niż jednym języku wpływa pozytywnie na ich ogólną komunikację. Wiele badań dowodzi, że dzieci do szóstego roku życia są szczególnie otwarte na języki. Najkorzystniejszym czasem na skuteczną naukę języka jest zatem okres przed rozpoczęciem nauki w szkole. Otwarcie przedszkola z nauczaniem w dwóch językach z pewnością wpłynie na zainteresowanie rodziców dwujęzycznością, która powinna być kontynuowana w szkole podstawowej. W gminie Chrząstowice język niemiecki jako język mniejszości jest nauczany we wszystkich czterech szkołach podstawowych, z których jedna oferuje rozszerzoną formę nauczania w dwóch językach. Chcielibyśmy tym to promować dwujęzyczność dzieci w nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, aby dzieci mogły nauczyć się myśleć elastycznie i szukać alternatywnych rozwiązań.

Program przedszkolny będzie obejmował kreatywne zajęcia dla uczniów z mniejszości niemieckiej, ale także z polskiej większości, w których kreatywność, kształtowanie opinii i demokracja będą miały kluczowe znaczenie. W szczególności promowane będzie konstruktywne zaangażowanie w konflikty i różne argumenty, a także różnorodny kontakt z językiem i kulturą niemiecką. W przyszłości dzieci będą również wnosić dwujęzyczny wkład w kulturę, a tym samym znacznie wzbogacą różnorodność regionu Górnego Śląska.

 

Foto: Mateusz Blaik

Skip to content