Kolejny turnus Zielonej Szkoły w Głogówku za nami!

Kolejny turnus Zielonej Szkoły w Głogówku za nami!

20 października 2023 r. wyjechali z Głogówka pełni nowych doświadczeń oraz wiedzy uczniowie Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu. Pięć dni warsztatowych dotykających jakże złożonej, a tym samym bardzo ciekawej historii naszego regionu pozwoliło uczestnikom między innymi zrozumieć pojęcie wielokulturowości, którego częścią jest jeden z najsłynniejszych kompozytorów świata Ludwig van Beethoven.

Finansowanie projektu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Partner Gmina Głogówek.

Skip to content