Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych: wniosek o odwołanie posła Ryszarda Galli odrzucony

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych: wniosek o odwołanie posła Ryszarda Galli odrzucony

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych miało miejsce głosowanie nawiązujące do zgłoszonego 27 października wniosku o odwołanie posła Ryszarda Galli z funkcji wiceprzewodniczącego ww. Komisji (pisaliśmy o tym TUTAJ). Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.

“Jest to kuriozalna sytuacja, w której odwołujemy jedynego przedstawiciela mniejszości niemieckiej z Komisji Narodowych i Etnicznych”, zabrała głos posłanka Posłanka Monika Rosa. “Gdzie lepiej pan poseł Galla będzie realizował misję, dla której został wybrany przez obywateli, jak w Komisji Mniejszości, tą mniejszość reprezentujac? Jest to sytuacja kompletnie dla mnie niezrozumiała, kuriozalna, szkodliwa dla całego obrazu parlamentu RP”.

Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraińskiego i przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, który gościnnie zabrał głos w obradach, podkreślał: “Bardzo dobrym zwyczajem Komisji Sejmowej było, że w prezydium Komisji chyba zawsze zasiadali przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. Miało to wymiar z jednej strony symboliczny (…), a z drugiej strony – wymiar praktyczny. (…) Dla nas jako dla mniejszości było bardzo ważne, że pan poseł Ryszard Galla, poseł reprezentujący mniejszość niemiecką, zasiadał w prezydium Komisji, gdzie reprezentował nie tylko mniejszość niemiecką, ale też wyrażał opinie, podejmował działania w sprawach wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych.”

Podczas głosowania wniosek o odwołanie posła Galli został na szczęście odrzucony. To jednak prawdopodobnie nie koniec tej walki na argumenty – poseł PiS Wojciech Zubowski, będący autorem pierwotnego wniosku, zapowiedział ponowne jego złożenie.

Więcej na ten temat na łamach Wochenblatt.pl TUTAJ.

Pełne nagranie posiedzenia:

Skip to content