Komitet Obywatelski Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Minority SafePack” zwraca się do Sądu UE o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie MSPI

Komitet Obywatelski Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Minority SafePack” zwraca się do Sądu UE o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie MSPI Foto: FUEN

Komitet Obywatelski Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Minority SafePack” zwraca się do Sądu Unii Europejskiej o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie MSPI

24 marca 2021 r. Komitet Obywatelski Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Minority SafePack – One Million signatures for diversity in Europe” (MSPI) złożył skargę do Sądu Unii Europejskiej w celu stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie MSPI, którą ogłosiła w komunikacie z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wniosek opierał się na starannej analizie prawnej komunikatu Komisji Europejskiej przez Komitet Obywatelski, Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) jako koordynatora europejskiej kampanii zbierania podpisów jak i jej przedstawicieli prawnych. Doszli oni do wniosku, że komunikat jest głęboko wadliwy, ponieważ Komisja Europejska narusza w nim swój ustawowy obowiązek w zakresie uzasadnienia, a w ocenie popełniła oczywiste błędy.

Komisja nie zinterpretowała inicjatywy prawidłowo. Zaproponowane przez Komisję środki, w odniesieniu do celów inicjatywy “Minority SafePack”, są wyraźnie nieodpowiednie.

Istnieją również wystarczające powody by sądzić, że Komisja nie wywiązała się z obowiązku uzasadnienia, co stanowi rażący błąd proceduralny. Ponadto Komisja nie odpowiedziała na uwagi ustne złożone przez inicjatorów na spotkaniu z Komisją i podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Komisja nie odniosła się również do szczegółowych pisemnych komentarzy i wyjaśnień dotyczących zakresu MSPI przedłożonych przez inicjatorów.

Na podstawie powyższego Komitet Obywatelski i FUEN uznały, że istnieją wystarczające podstawy do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności komunikatu Komisji Europejskiej.

Źródło: FUEN

Skip to content