Kurs języka niemieckiego w Twoim DFK!

Kurs języka niemieckiego w Twoim DFK!

Projekt LernRAUM.pl ponownie zaprasza do wspólnej organizacji kursów języka niemieckiego. Chętne koła DFK, które chcą zorganizować u siebie kurs można zgłaszać do 1 marca 2024 r.

 

UCZESTNICY: minimum 10 osób.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW: za rekrutację grupy odpowiedzialne jest koło DFK.

LICZBA ZAJĘĆ, MIEJSCE i TERMINY:

*kurs obejmuje łącznie 28 godzin;

*zajęcia odbywają się w okresie marzec-czerwiec; szczegółowy harmonogram zajęć koła DFK ustalają wraz z osobą prowadzącą we własnym zakresie;

*zajęcia odbywają się w siedzibie DFK lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

 

OPŁATY: dla uczestników będących członkami koła DFK: 120,00 PLN (cały kurs); dla pozostałych osób: 260,00 PLN (cały kurs).

 

OSOBY PROWADZĄCE:

*umowy z osobami prowadzącymi zawierane są przez organizatorów Projektu LernRAUM;

*koła DFK mogą wskazać swoich Prowadzących, możliwe jest również znalezienie Prowadzącego przez biuro Projektu LernRAUM.

 

Kontakt:

Karolina Syga

e-mail: karolina.syga@lernraum.pl

tel.: 503 721 658

 

Skip to content