LernRAUM.pl w 2022 roku: 128 wydarzeń i 1500 uczestników!

LernRAUM.pl w 2022 roku: 128 wydarzeń i 1500 uczestników!

LernRAUM.pl, działający od 2020 roku innowacyjny projekt Mniejszości Niemieckiej, ma na celu krzewienie kultury niemieckiej oraz popularyzację i doskonalenie znajomości języka niemieckiego. Od marca do października 2022 w warsztatach, wykładach oraz kursach w formie online i stacjonarnej wzięło udział w sumie 1500 uczestników!

Od 2022 roku projekt rozliczany jest i prowadzony przez Fundację Rozwoju Śląska. „To mnóstwo wykładowców, mnóstwo umów. Wydarzeń w ramach projektu jest spora ilość, każde wydarzenie jest realizowane przez inna osobę” – wspomina Henryk Wróbel, prezes Fundacji Rozwoju Śląska. Dalej uzupełnia: „Mamy doświadczenie w prowadzeniu różnych projektów, a do współpracy merytorycznej zaprosiliśmy partnera, który świetnie się zna na tego typu projektach: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej”.

„Od początku roku dwie osoby z naszego zespołu koordynują ten projekt. Cała ta część merytoryczna jest po naszej stronie. W całej Polsce mamy 16 filii: nie tylko na Śląsku, ale również w Wałbrzychu, Bydgoszczy i w Olsztynie, gdzie realizowana jest część zadań. Staramy się, by działać w jak najszerszym zakresie. W tym roku zrealizowano 49 warsztatów stacjonarnych, 35 wykładów online, 29 wykładów stacjonarnych; trwa 15 kursów językowych. To ponad setka wydarzeń. W wydarzeniach wzięło w tym roku już ponad 1500 uczestników. Wszystko oczywiście w języku niemieckim” – przybliża projekt Lucjan Dzumla, dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu na stronie internetowej LernRAUM.pl i do śledzenia go na funpage na Facebooku. Oraz oczywiście: zachęcamy do udziału w wydarzeniach!

Źródło ilustracji: LernRAUM.pl

Skip to content